Nová města a městyse

 

V zákoně č.234/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích se objevuje staronový titul městys. Obce, které byly oprávněny užívat označení městys přede dnem 17. května 1954 (tj. před účinností zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech), mohou předsedu Poslanecké sněmovny požádat o navrácení titulu městys. Novela zákona o obcích zároveň umožňuje navrátit statut města historickým městům, tj. obcím, které byly přede dnem 17. května 1954 městy.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 20/2022 ze dne 9. května 2022 v Královéhradeckém kraji městysem obec Choustníkovo Hradiště.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 43/2015 ze dne 9. prosince 2015 v Královéhradeckém kraji městysem obec Žernov.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 25/2014 ze dne 9. října 2014 v Královéhradeckém kraji městysem obec Velký Vřešťov.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 29/2008 ze dne 11. března 2008 v Královéhradeckém kraji městysem obec Černý Důl.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 21/2007 ze dne 22. června 2007 v Královéhradeckém kraji městem obec Vysoké Veselí a městysem obec Pecka.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 18/2007 ze dne 12. dubna 2007 v Královéhradeckém kraji městem obec Pilníkov a městysem obec Mlázovice.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 16/2007 ze dne 23. ledna 2007 v Královéhradeckém kraji městem obec Železnice a Stárkov a městysem obec Podhradí.

Poslanecká sněmovna ČR stanovila v Rozhodnutí č. 8/2006 ze dne 10. října 2006 v Královéhradeckém kraji městem obec Miletín a městysem obce Doudleby nad Orlicí, Častolovice, Nový Hrádek, Velké Poříčí, Machov a Mladé Buky.


V publikaci 1375-07 Města a městyse v ČR najdete údaje o více než stoletém vývoji počtu obyvatelstva v českých městech a městysech v členění podle krajů a okresů. V publikaci jsou uvedena města a městyse, která již statut mají, ale i ta, která si o něj zatím nepožádala i když ze zákona mají nárok.


 

  • Města a městyse v Královéhradeckém kraji vzniklá od roku 2006.xlsx