Nezaměstnanost v únoru mírně klesla

 

Počet nezaměstnaných i jejich podíl na obyvatelstvu kraje v měsíci únoru mírně klesl. Nezaměstnanost zůstává třetí nejnižší mezi kraji, podíl nezaměstnaných v okrese Rychnov nad Kněžnou patří dlouhodobě k nejnižším ze 77 okresů České republiky.  

Ke konci února 2018 evidovaly úřady práce v Královéhradeckém kraji celkem 10 469 uchazečů o zaměstnání, tj. o 381 osob (o 3,5 %) méně než ke konci měsíce ledna. K poklesu nezaměstnaných došlo ve všech okresech kraje, nejvíc jich ubylo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (o 152 osob), relativně v okrese Trutnov (o 5,1 %).

V porovnání se stejným obdobím loňského roku (únor 2017) klesl počet nezaměstnaných v kraji o více než čtvrtinu (o 3 717 osob). Ke snížení došlo ve všech okresech kraje, absolutně největší pokles zaznamenal  okres Hradec Králové (o 1 241 osob), v relativním vyjádření okres Trutnov (o 31,9 %).

V druhém měsíci nového kalendářního roku přibylo na úřadech práce v Královéhradeckém kraji celkem 663 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíc jich bylo v okrese Hradec Králové (30,2 % z jejich celkového počtu). Noví uchazeči tvořili jen 6,3 % z celkového počtu nezaměstnaných a jejich podíl meziročně klesl o 5,2 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 28. 2. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 90,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ženy se na nezaměstnaných podílely 47 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,7 % a 18,1 % tvořily osoby se zdravotním postižením.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sled. měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sled. měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v kraji proti lednu mírně klesl (o 0,11 p. b.) na 2,70 %. Nezaměstnanost mužů (2,86 %) byla o 0,32 p.b. vyšší než u žen (2,54 %). V celé České republice činil podíl nezaměstnaných 3,75 % (muži 3,81 % a ženy 3,68 %).

V porovnání s ostatními regiony byl podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji třetí nejnižší. Ještě nižší nezaměstnanost vykázaly Hl. město Praha (2,26 %) a Plzeňský kraj (2,56 %). Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají kraje na severu Moravy a Čech; kraj Moravskoslezský (5,61 %) a Ústecký (5,45 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykazuje pátý měsíc nejvyšší nezaměstnanost okres Náchod (3,42 %), naopak okres Rychnov nad Kněžnou (1,40 %) patří dlouhodobě k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky. Koncem února byl podíl nezaměstnaných v tomto okrese druhý nejnižší ze 77 okresů České republiky.

Úřady práce v Královéhradeckém kraji evidovaly koncem února celkem 9 939 volných pracovních míst, to bylo o 534 míst (o 5,7 %) víc než ke konci ledna. Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji 1,1 nezaměstnaných, když průměr za ČR činil 1,2 nezaměstnaných. Ve dvou okresech kraje (Rychnov nad Kněžnou a Jičín) připadl na jedno pracovní místo méně než jeden uchazeč o zaměstnání.

Na úřady práce bylo v únoru 2018 nahlášeno celkem 2 579 nových volných pracovních míst, 43,4 % z nich bylo v okrese Hradec Králové. Nová pracovní místa tvořila čtvrtinu ze všech volných pracovních míst.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v kraji 4 171 nezaměstnaných, částečně nezaměstnaných osob v kraji bylo 428, z nich ženy tvořily dvě třetiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR


Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa