Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v červnu nadále klesala

 

V průběhu měsíce června 2021 zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 5,3 % na 10 336 uchazečů, meziročně o 4,2 %. Počet volných pracovních míst se proti květnu zvýšil o 0,8 %. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,76 % a v mezikrajském srovnání byl druhý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 6. 2021 celkem 10 336 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční pokles o 579 osob, relativně o 5,3 %. Počet uchazečů o zaměstnání se snížil ve všech okresech kraje, nejvíce v okresech Trutnov (o 219 osob, tj. o 8,0 %) a Jičín (o 88 osob, tj. o 7,5 %).

V porovnání s červnem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji snížil o 4,2 %. Meziroční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Trutnov, ve kterém se počet nezaměstnaných zvýšil o 62 osob, tj. o 2,5 %. Nejvýraznější pokles počtu uchazečů o zaměstnání byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okresech Jičín o 22,6 %, tj. o 318 osob a Náchod o 6,1 %, tj. o 161 osob.

 

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci ÚP k 30. 6. 2021

 

V červnu v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ženy, které se na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podílely 52,3 %, výjimkou byl okres Náchod, ve kterém byl zaznamenán vyšší podíl nezaměstnaných mužů (50,1 %). Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl evidován v okrese Rychnov nad Kněžnou (58,5 %). Počet žen hledajících práci meziměsíčně klesl o 227 osob, tj. o 4,0 %, na 5 403 žen. Z celkového počtu uchazečů bylo 4,0 % absolventů a mladistvých a 18,0 % osob se zdravotním postižením. Meziročně se počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání snížil o 11,6 %, naopak počet osob se zdravotním postižením se zvýšil o 5,4 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že během června bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 322 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Náchod (425, resp. 307 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 12,8 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 1 901 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 91,5 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 467 uchazečů evidovaných na úřadu práce, tj. 33,5 %. Její průměrná výše činila 8 492 Kč. Celkem 28,7 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 26,8 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (8 823 Kč) a nejnižší v okrese Trutnov (8 049 Kč).

 

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci června osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 14,4 %. Nejméně osob, které v červnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (3,3 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,9 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 529 osob, tj. 34,1 %. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání byl vysokoškolsky vzdělaných (6,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji zaznamenal mírný meziměsíční pokles o 0,19 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,76 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,97 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost žen než mužů, podíl nezaměstnaných osob měl u žen hodnotu 2,97 %, a u mužů 2,57 %.

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

 

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností. V mezikrajském srovnání se kraj v červnu umístil na 2. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán opět v Pardubickém kraji (2,37 %), který se na pozici s nejnižší nezaměstnaností drží od května 2020. Třetí nejnižší nezaměstnanost byla v Kraji Vysočina (2,77 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,58 %), Moravskoslezský (5,42 %) a Karlovarský (5,25 %).

V porovnání s červnem 2020 vzrostla nezaměstnanost nejvíce v hl. městě Praze (o 0,46 p. b.) a v Ústeckém kraji (o 0,38 p. b.). Nejvyšší meziroční pokles podílu nezaměstnaných osob byl zaznamenán v Plzeňském kraji (o 0,32 p. b.) a Kraji Vysočina (o 0,25 p. b.). Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji klesla o 0,13 p. b.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okresy Náchod (3,43 %) a Trutnov (3,20 %). Nezaměstnanost klesla proti květnu ve všech okresech kraje. Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, v meziokresním žebříčku s podílem nezaměstnaných 1,70 % obsadil druhé místo. Nižší podíl nezaměstnaných mezi všemi 77 okresy (vč. hl. města Prahy) byl zaznamenán v okrese Pelhřimov, a to 1,58 %.

Nabídka volných pracovních míst na konci června v Královéhradeckém kraji představovala 13 207 míst, meziměsíčně jejich počet vzrostl o 103 pracovních míst, tj. o 0,8 %. Při porovnání s červnem 2020 se jejich počet zvýšil o 7,3 %. Z celkového úhrnu bylo 20,8 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,5 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. červnu v Královéhradeckém kraji 0,8 uchazeče, meziročně se počet uchazečů na jedno volné pracovní místo snížil o 0,1 p. b. Nejpříznivější situace byla v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín, kde na 1 pracovní místo připadalo 0,4, resp. 0,5 uchazeče. Naopak v okresech Trutnov a Náchod na jedno volné pracovní místo připadlo 1,6, resp. 0,9 uchazeče. Republikový průměr činil 0,8 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

V průběhu června bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 2 211 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 688 míst, tj. 31,1 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Trutnov (330 míst).

 

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v červnu nadále klesala - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 6. 2021
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)