Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji dále klesá

 

Pátý měsíc počet i podíl nezaměstnaných v kraji klesá. Tak nízká úroveň nezaměstnanosti nebyla v kraji zaznamenána po celou dobu sledování podílu nezaměstnaných tímto ukazatelem (od ledna 2005). Aktuální hodnota podílu nezaměstnaných řadí Královéhradecký kraj na třetí nejnižší příčku. Okres Rychnov nad Kněžnou opět vykázal nejnižší úroveň nezaměstnanosti ze všech 77 okresů v ČR.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly ke konci měsíce června celkem 10 562 uchazečů o zaměstnání, tj. o 326 osob (o 3 %) méně než v předchozím měsíci květnu. Meziročně se snížily počty nezaměstnaných ve všech okresech kraje, absolutně nejvíc jich ubylo v okrese Hradec Králové (141 osob), v relativním vyjádření v okrese Trutnov (o 3,9 %).

Proti stejnému období loňského roku (červen 2016) klesly počty uchazečů o zaměstnání v kraji o více než čtvrtinu (o 3 727 osob). Pokles zaznamenaly všechny okresy v kraji, absolutně nejvyšší byl v okrese Hradec Králové (o 1 349 uchazečů), v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 32,6 %).

Ke konci 1. pololetí přibylo na úřadech práce celkem 1 611 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíc v okrese Hradec Králové (30,9 % z celkového počtu nově hlášených nezaměstnaných). Noví uchazeči tvořili 15,3 % z celkového počtu nezaměstnaných, jejich podíl se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 2,6 p.b.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. 6. 2017

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 91,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání činil 53,7 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,5 % a osoby se zdravotním postižením tvořily 18,7 %.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v kraji proti květnu dále klesl (o 0,09 p.b.) na 2,73 %. Podíl nezaměstnaných mužů (2,48 %) byl o 0,5 p.b. nižší než u žen (2,98 %). Nezaměstnanost v České republice dosáhla ke konci června v průměru 3,97 % (muži 3,65 %, ženy 4,30 %) a proti Královéhradeckému kraji byla o 1,24 p.b. vyšší.

Královéhradecký kraj se řadí k regionům s nejnižší nezaměstnaností v České republice. Ještě nižší nezaměstnanost v měsíci červnu vykázaly pouze dva kraje; Plzeňský (2,53 %) a Pardubický (2,64 %). Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají kraje na severu Čech a Moravy; v Ústeckém kraji dosáhla nezaměstnanost 6,35 % a v Moravskoslezském 6,19 %.

Z hlediska okresů kraje vykazuje čtvrtý měsíc nejvyšší nezaměstnanost okres Hradec Králové (3,22 %). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných je dlouhodobě v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,24 %), to představuje i nejnižší nezaměstnanost mezi 77 okresy v České republice.

Úřady práce evidovaly ke konci června celkem 8 337 volných pracovních míst. Jejich počet vzrostl proti květnu o 555 míst, tj. o 7,1 %. Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadlo v kraji 1,4 uchazečů, průměr za Českou republiku činil 1,6 uchazečů. Méně než jeden uchazeč na jedno volné pracovní místo připadl v okrese Rychnov nad Kněžnou, naopak okrese Náchod a Trutnov to byli 1,7 uchazečů, to bylo nejvíc v kraji.

Nových pracovních míst bylo v červnu nahlášeno celkem 2 277, to představuje 27,3 % z celkového počtu volných pracovních míst. Nejvíc jich bylo v okrese Hradec Králové (celkem 903), tj. 39,7 % z celkového počtu v kraji.

Necelá třetina nezaměstnaných v kraji (31,3 %) pobírala podporu v nezaměstnanosti. Částečně nezaměstnaných bylo v kraji celkem 1 212 osob, z nich ženy tvořily necelé dvě třetiny.

 

Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa