Nezaměstnanost v kraji zůstává mírně nad dvěma procenty

 

Počet nezaměstnaných i jejich podíl na obyvatelstvu kraje se snížil už jen mírně. Nezaměstnanost zůstává mezi kraji pátá nejnižší, okres Rychnov nad Kněžnou vykázal opět nejnižší podíl nezaměstnaných v kraji a druhý nejnižší podíl ze všech okresů České republiky. Nabídka volných pracovních míst ve všech okresech kraje převyšovala počty uchazečů o zaměstnání.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly ke konci listopadu celkem 8 101 uchazečů o zaměstnání v kraji, tj. o 14 osob, o 0,2 % méně než ke konci měsíce října. Okresy Hradec Králové a Trutnov zaznamenaly meziměsíční pokles počtu nezaměstnaných (o 3,9 %, resp. 0,9 %). Naopak v ostatních třech okresech došlo k nárůstu uchazečů o zaměstnání, nejvyšší byl, v absolutním i relativním vyjádření, v okrese Náchod (o 71 osob, tj. o 3,8 %).

V porovnání se stejným obdobím loňského roku (listopad 2017) ubylo v kraji celkem 1 679 nezaměstnaných, nejvíc v okrese Trutnov, kde byl pokles téměř čtvrtinový. V absolutním vyjádření se meziročně nejvíc snížil počet uchazečů o zaměstnání v okrese Hradec Králové (o 679 osob).

V předposledním měsíci roku 2018 přibylo na úřadech práce kraje celkem 1 890 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíc v okrese Hradec Králové (26,9 %) a Náchod (25,9 % z celkového počtu nových uchazečů). Noví uchazeči tvořili 23,3 % z celkového počtu nezaměstnaných a jejich podíl se meziročně zvýšil o 4,7 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. 11. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 88,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen činil 53,6 %, podíl absolventů a mladistvých byl 6,6 % a osob se zdravotním postižením byla více než pětina (20,8 %).

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v listopadu byl v kraji téměř shodný s říjnovou hodnotou a zůstává mírně nad 2% hranicí. V měsíci listopadu činila nezaměstnanost 2,05 % (muži 1,88 % a ženy 2,22 %) a proti průměru za ČR (celkem 2,81 %; muži 2,61 %, ženy 3,03 %) byla o 0,77 procentního bodu nižší.

V porovnání s ostatními regiony patří nezaměstnanost dlouhodobě k nejnižším. V listopadu byl podíl uchazečů o zaměstnání pátý nejnižší mezi kraji. Ještě nižší nezaměstnanost vykázaly kraje Pardubický (1,82 %), Plzeňský (1,86 %), Hl. město Praha (1,92 %) a Jihočeský (2,00 %). Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají kraje na severu Čech a Moravy; v kraji Moravskoslezském dosáhla 4,35 %, v kraji Ústeckém 4,29 %.

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykázal druhý měsíc nejvyšší podíl nezaměstnaných okres Náchod (2,55 %). Naopak okres Rychnov nad Kněžnou se řadí dlouhodobě k okresům s nejnižší nezaměstnaností v kraji, v listopadu činila 1,17 % a mezi 77 okresy v České republice to byl druhý nejnižší podíl po okrese Praha-východ (1,09 %).

Koncem listopadu evidovaly úřady práce celkem 13 024 volných pracovních míst v kraji. Ve všech okresech kraje převyšoval počet volných pracovních míst počet uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji 0,6 uchazečů o zaměstnání, to bylo téměř shodné s průměrem ČR (0,7 uchazečů).

V měsíci listopadu přibylo na úřadech práce celkem 1 902 nových volných pracovních míst, to byla sedmina z jejich celkového počtu. Téměř třetina nových míst byla v okrese Hradec Králové.

V listopadu se mohlo spolehnout na podporou v nezaměstnanosti téměř 40 % nezaměstnaných, v kraji to bylo celkem 3 161 osob. Částečně nezaměstnaných osob bylo v kraji 361, ženy z nich tvořily téměř tři čtvrtiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR


Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Nezaměstnanost v kraji zůstává mírně nad dvěma procenty - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa