Nezaměstnanost v kraji stále klesá

 

Počet nezaměstnaných osob i jejich podíl na obyvatelstvu kraje se v měsíci dubnu dále snížil. Ve čtyřech z pěti okresů kraje převýšila nabídka volných pracovních míst počet uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost mezi kraji byla čtvrtá nejnižší, v okrese Rychnov nad Kněžnou zůstává nejnižší ze všech okresů České republiky.

V Královéhradeckém kraji bylo ke konci dubna nahlášeno na úřadech práce celkem 8 812 uchazečů o zaměstnání, to bylo o 899 osob (o 9,3 %) méně než ke konci března. Pokles počtu nezaměstnaných nastal ve všech  okresech kraje, absolutně nejvíc jich ubylo v okrese Náchod (297 osob), relativně nejvýraznější pokles zaznamenal okres Jičín (o 13,5 %).

V porovnání se stejným obdobím loňského roku ubyla v kraji téměř čtvrtina nezaměstnaných, celkem 2 878 osob. Nejvýraznější snížení v absolutním vyjádření bylo v okrese Hradec Králové (o 1 003 osob), v relativním vyjádření v okrese Trutnov (o 30 %).

V prvním měsíci 2. čtvrtletí přibylo na úřadech práce celkem 1 563 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíc v okrese Hradec Králové (486 uchazečů), tj. téměř třetina z celkového počtu nově hlášených nezaměstnaných. Noví uchazeči tvořili 17,7 % z celkového počtu nezaměstnaných, jejich podíl se meziročně zvýšil o tři procentní body.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. 4. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 89,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen činil 50,9 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,1 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř pětinu z celkového počtu nezaměstnaných.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce
 

Proti březnu klesl podíl nezaměstnaných osob v kraji o dalších 0,25 procentního bodu na 2,24 %. Nezaměstnanost mužů (2,17 %) byla nižší o 0,13 procentního bodu  než u žen (2,31 %). V porovnání s nezaměstnaností za Českou republiku (celkem 3,20 %; muži 3,07 %, ženy 3,33 %) byla krajská nezaměstnanost celkem o 0,96 procentního bodu nižší.

V porovnání s ostatními regiony patří podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji k nejnižším. V dubnu byla nezaměstnanost mezi kraji čtvrtá nejnižší, ještě nižší podíl nezaměstnaných vykázaly kraje Plzeňský (2,06 %), Hl. město Praha a Pardubický (shodně 2,08 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě zůstává v kraji Moravskoslezském (5,05 %) a Ústeckém (4,98 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje zůstává sedmý měsíc nejvyšší nezaměstnanost v okrese Náchod (2,69 %). Naopak dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných osob vykazuje okres Rychnov nad Kněžnou (1,17 %) a to nejen v rámci kraje, ale ze všech 77 okresů České republiky.

Ke konci dubna evidovaly úřady práce v kraji celkem 11 589 volných pracovních míst. S výjimkou okresu Trutnov v ostatních pěti okresech kraje volná pracovní místa převýšila počty uchazečů o zaměstnání. Proti měsíci březnu přibylo v kraji 1 080 nových volných pracovních míst, tj. více než  desetiprocentní nárůst. Na jedno volné pracovní místo v kraji připadlo 0,8 nezaměstnaných, průměr ČR činil 0,9 uchazečů.

V dubnu bylo na úřady práce nahlášeno 2 483 nových pracovních míst, ty tvoří více než pětinu z jejich celkového počtu. Největší část nových pracovních míst byla v okrese Hradec Králové (44,9 %) a Trutnov (21,9 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v měsíci dubnu 3 160 uchazečů o zaměstnání, kteří tvořili 35,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Částečně nezaměstnaných v kraji bylo 423 osob, ženy se podílely 68,8 %.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR

 

Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa