Nezaměstnanost v kraji koncem roku mírně vzrostla

 

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání i jejich podíl na obyvatelstvu během posledního měsíce roku 2018 mírně vzrostl. Nezaměstnanost však zůstává mezi kraji čtvrtá nejnižší, okres Rychnov nad Kněžnou opět dosáhl druhého nejnižšího podílu nezaměstnaných ze všech okresů České republiky.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly ke konci prosince celkem 8 968 uchazečů o zaměstnání, tj. o 867 osob (10,7 %) vice než na konci měsíce listopadu. Největší nárůst zaznamenaly v absolutním měřítku okresy Náchod a Hradec Králové (333, resp. 268 osob). V relativním hodnocení však nejvíce uchazečů o zaměstnání přibylo v okrese Náchod a Rychnov nad Kněžnou (17,2 %, resp. 10,4 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (prosinec 2017) ubylo v kraji celkem 1 515 nezaměstnaných osob, nejvíce v okrese Trutnov, kde se jednalo o pokles o více než 20 %. V absolutním vyjádření se meziročně nejvíce snížil počet uchazečů o zaměstnání v okrese Hradec Králové (o 621 osob).

V posledním měsíci roku 2018 přibylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje celkem 1 953 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (29,5 %) a Náchod (28,9 % z celkového počtu nových uchazečů). Noví uchazeči tvořili 21,8 % z celkového počtu nezaměstnaných a jejich podíl se meziročně zvýšil o 2,3 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 12. 2018

 Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa) tvořili 89,9 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Podíl žen činil 50,9 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,5 % a osob se zdravotním postižením bylo 19,7 %.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce;  Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

 Podíl nezaměstnaných osob v prosinci v kraji zaznamenal nárůst o 0,3 procentního bodu, tedy dosáhl hodnoty 2,31 % (muži 2,25 % a ženy 2,37 %) a oproti průměru ČR byl o 0,76 procentního bodu nižší. Hodnota podílu nezaměstnaných v ČR byla v daném měsíci rovna 3,07 %.

V porovnání s ostatními regiony patří nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji dlouhodobě k nejnižším. V posledním měsíci roku 2018 byl podíl uchazečů o zaměstnání čtvrtý nejnižší mezi kraji. Nižší hodnotu vykázaly již jen kraj Pardubický (2,19 %), Plzeňský (2,12 %) a Hl. město Praha (1,93 %). Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají kraje na severu Čech a Moravy. V kraji Moravskoslezském nezaměstnanost dosáhla 4,79 %, v kraji Ústeckém 4,50 %.

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje nejvyšší hodnoty ukazatele podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (3,04 %). Naopak okres Rychnov nad Kněžnou se řadí dlouhodobě k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky. V prosinci hodnota podílu nezaměstnanosti v tomto okrese dosáhla úrovně 1,31 % a mezi 77 okresy v České republice to byl druhý nejnižší podíl po okrese Praha-východ (1,13 %).

Na konci měsíce prosince úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 12 848 volných pracovních míst. Ve třech okresech kraje (Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou) převyšoval počet volných pracovních míst počet uchazečů o zaměstnání. Naopak v okrese Náchod a Trutnov připadlo na jedno pracovní místo více než 1,1 uchazeče o zaměstnání, tedy pracovních míst bylo méně než uchazečů.

V průběhu měsíce prosince bylo na úřadech práce v kraji nahlášeno 1 138 nových volných pracovních pozic, přičemž nejvyšší počet v okrese Hradec Králové (33,0 %).

Během prosince se mohlo spolehnout na podporu v nezaměstnanosti 41,9 % evidovaných uchazečů o zaměstnání, což bylo v absolutním vyjádření 3 755 osob. Částečně nezaměstnaných jedinců bylo v kraji 370, z čehož 255 žen.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR

 Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Nezaměstnanost v kraji koncem roku mírně vzrostla - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa