Nezaměstnanost v kraji ještě klesla

 

Nezaměstnanost v kraji dále klesla, ale její tempo se výrazně zpomalilo. Mezi kraji je podíl nezaměstnaných pátý nejnižší, okres Rychnov nad Kněžnou si drží prvenství v  nejnižší nezaměstnanosti v kraji i v celé České republice. Počet volných pracovních míst roste, ve všech okresech kraje převyšuje počty uchazečů o zaměstnání.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly ke konci června celkem 8 167 neumístěných uchazečů o zaměstnání, to bylo o 182 osob (o 2,2 %) méně než ke konci měsíce května. Počet nezaměstnaných klesl ve všech okresech kraje, absolutně nejvíc v okrese Náchod (o 64 osob), relativně nejvíc v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 4,5 %).

Proti stejnému období loňského roku (červen 2017) bylo v kraji o 2 395 nezaměstnaných méně, tj. pokles více než pětinový (o 22,7 %). Nejvýraznější meziroční pokles, v absolutním vyjádření, byl v okrese Hradec Králové (o 857 osob), v relativním vyjádření v okrese Trutnov (o 26,5 %).

Ke konci 1. pololetí přibylo na úřadech práce celkem 1 466 nových uchazečů o zaměstnání, více než třetina z nich byla v okrese Hradec Králové a po pětině v okrese Trutnov a Náchod. Noví uchazeči o zaměstnání se podíleli na jejich celkovém počtu 18 % a jejich podíl se meziročně zvýšil o 2,7 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. 6. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 88,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen činil 53,4 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,3 % a osoby se zdravotním postižením tvořily pětinu z celkového počtu nezaměstnaných.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Proti měsíci květnu klesl podíl nezaměstnaných osob jen mírně (o 0,04 procentního bodu) na 2,07 %. Podíl nezaměstnaných mužů v kraji (1,89 %) byl o 0,36 procentního bodu nižší než u žen (2,26 %). Proti průměru České republiky (celkem 2,94 %; muži 2,70 %, ženy 3,19 %) byla nezaměstnanost v kraji o 0,87 procentního bodu nižší.

V porovnání s ostatními regiony patří nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji k nejnižším. V měsíci červnu byla pátá nejnižší. Ještě nižší podíl nezaměstnaných vykázaly kraje Pardubický (1,84 %), Plzeňský (1,87 %), Jihočeský (1,92 %) a Hl. město Praha (2,01 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykázal nejvyšší nezaměstnanost nově okres Hradec Králové (2,46 %). Naopak dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných osob vykazuje okres Rychnov nad Kněžnou (1,08 %) a to nejen v Královéhradeckém kraji, ale ze všech 77 okresů České republiky.

Koncem června evidovaly úřady práce v kraji celkem 13 006 volných pracovních míst. Ve všech okresech kraje jejich počet převyšuje počet uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné pracovní místo v kraji připadlo 0,6 nezaměstnaných, to je téměř shodné s republikovým průměrem 0,7 uchazečů na 1 volné pracovní místo.

V měsíci červnu přibylo na úřadech práce v kraji celkem 2 580 nových volných pracovních míst, což byla téměř pětina z jejich celkového počtu. Nejvíc nových volných pracovních míst bylo v okrese Hradec Králové (třetina) a Rychnov nad Kněžnou (pětina).

Více než třetina uchazečů o zaměstnání se mohla v měsíci červnu spolehnout na podporu v nezaměstnanosti, v kraji to bylo celkem 2 974 osob. Částečně nezaměstnaných bylo v kraji 433 osob, z nich ženy tvořily dvě třetiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR


Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Nezaměstnanost v kraji ještě klesla - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa