Nezaměstnanost v kraji dále klesá

 

Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji dosahuje svého historického minima (od roku 2005) a stále klesá. Tempo poklesu podílu nezaměstnaných je srovnatelné s průměrem za ČR. Mezi kraji je nezaměstnanost pátá nejnižší a okres Rychnov nad Kněžnou drží prvenství mezi 77 okresy v republice s nejnižší nezaměstnaností. Přibývá volných pracovních míst v evidenci úřadů práce, nejvíc v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Úřady práce v Královéhradeckém kraji evidovaly ke konci května celkem 8 349 uchazečů o zaměstnání, to bylo o 463 osob (o 5,3 %) méně než ke konci dubna. Počet nezaměstnaných klesl ve všech okresech kraje, absolutně nejvíc v okrese Hradec Králové (o 155 osob) a relativně nejvíc v okrese Jičín (o 8,9 %).

Proti stejnému období loňského roku (květen 2017) bylo v kraji o 2 539 nezaměstnaných méně, tj. pokles o 23,3 %. Snížení počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly všechny okresy v kraji, nejvýraznější, v absolutním vyjádření, byl v okrese Hradec Králové (o 972 osob), v relativním vyjádření v okrese Trutnov (o 27,1 %).

V druhém měsíci druhého čtvrtletí přibylo na úřadech práce celkem 1 443 nových uchazečů o zaměstnání, téměř třetina z nich byla v okrese Hradec Králové (31,9 %). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 17,3 % z celkového počtu nezaměstnaných, jejich podíl meziročně vzrostl o 2,1 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 5. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 88,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen činil 52,3 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,7 % a osoby se zdravotním postižením tvořily pětinu z celkového počtu nezaměstnaných.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Proti měsíci dubnu klesl podíl nezaměstnaných osob o 0,13 procentního bodu na 2,11 %. Nezaměstnanost mužů v kraji (1,99 %) byla o 0,25 procentního bodu nižší než u žen (2,24 %). V porovnání s podílem nezaměstnaných v průměru za Českou republiku (celkem 3,01 %, muži 2,82 %, ženy 3,21 %) byla krajská nezaměstnanost o 0,90 procentního bodu nižší.

V porovnání s ostatními regiony patří nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji dlouhodobě k nejnižším. V měsíci květnu byla pátá nejnižší, ještě nižší podíl nezaměstnaných vykázaly kraje Pardubický (1,88 %), Plzeňský (1,91 %), Hl. město Praha (2,04 %) a Jihočeský (2,08 %). Naopak nezaměstnanost zůstává nejvyšší na severu Moravy a Čech; v kraji Moravskoslezském (4,83 %) a Ústeckém (4,75 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje zůstává osmý měsíc nejvyšší nezaměstnanost v okrese Náchod (2,49 %). Naopak dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných osob vykazuje okres Rychnov nad Kněžnou (1,13 %) a to nejen v rámci kraje, ale i ze všech 77 okresů České republiky.

Ke konci dubna evidovaly úřady práce v kraji celkem 11 852 volných pracovních míst. S výjimkou okresu Trutnov převyšují ve všech ostatních okresech kraje počty volných pracovních míst počty uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji 0,7 nezaměstnaných, což bylo téměř shodné s průměrem za ČR (0,8 uchazečů).

V květnu přibylo na úřadech práce 2 516 nových volných pracovních míst, to byla pětina z jejich celkového počtu. Největší počet evidovaly v okrese Hradec Králové (44,5 %) a Trutnov (23,9 %).

Více než třetina uchazečů o zaměstnání (36,1 %) se mohla spolehnout na podporu v nezaměstnanosti (3 015 osob). Částečně nezaměstnaných bylo v kraji celkem 401 osob, z nich ženy tvořily zhruba dvě třetiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR

 Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 


Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

  • Nezaměstnanost v kraji dále klesá - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa