Nejčastější jména a příjmení obyvatel kraje v roce 2016

 

V Královéhradeckém kraji žije nejvíc mužů s křestním jménem Jiří, Jan, Petr a Josef. U něžného pohlaví je v kraji nejvíc nositelek jména Jana, Marie, Hana a Eva. Nejčastějšími příjmeními v kraji jsou Novákovi, Novotní a Černí. Obliba jmen se v čase mění, stálicemi mezi jmény zůstávají Anna, Kateřina a Jan.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR jsou od poloviny ledna k dispozici aktualizované přehledy s četnostmi výskytu křestních jmén a příjmení v územním členění. Z těchto podkladů je zpracován přehled 20 nejčastějších ženských a mužských jmen a příjmení v Královéhradeckém kraji.

V roce 2016 bylo nejčastějším ženským jménem obyvatelek Královéhradeckého kraje napříč generacemi jméno Jana, s téměř čtyřtisícovým náskokem před Marií. Za ní zaostala o tři tisíce, třetí a čtvrtá v pořadí, Hana s Evou.

U mužů nebyly rozdíly v četnosti výskytu křestním jmen tak velké jako u žen. Mezi prvním a druhým v pořadí Jiřím a Janem je sice rozdíl více než dva tisíce, ale třetí v pořadí Petr zaostal jen o necelý tisíc za Janem, podobně jako čtvrtý v pořadí Josef za Petrem.

Graf: Nejčastější křestní jména v Královéhradeckém kraji

Přehledy umožňují i pohled do nižších územně správních celků. Z nich vyplývá, že jméno Jana je nejčastějším jménem ve všech pěti okresech kraje, Marie se umístila na druhé příčce ve čtyřech z pěti okresů s výjimkou Trutnova, kde Marii vystřídala Hana. Třetí příčku obsadila Hana v okrese Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okrese Hradec Králové a Náchod byla třetí v pořadí Eva a v okrese Trutnov Marie. Obdobně tomu bylo i u mužských jmen. Všech pět okresů se shodlo pouze na prvním v pořadí Jiřím. Druhé pořadí uhájil Jan jen ve třech okresech (Hradec Králové, Náchod a Trutnov), ve zbývajících okresech (Jičín a Rychnov nad Kněžnou) ho vystřídal Josef. Obdobně tomu bylo i se třetím v pořadí Petrem, v okresech Hradec Králové, Náchod a Trutnov své pořadí obhájil, ve zbývajících dvou okresech ho vystřídal Jan.

Z pohledu ještě menších územních celků, správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP), byla Jana nejčastějších jménem ve všech patnácti správních obvodech. Druhá v pořadí Marie obhájila své pořadí v dvanácti SO ORP, ve třech správních obvodech (Hořice, Dvůr Králové n. L. a Vrchlabí) druhé pořadí obsadila Hana. Mužské jméno Jiří dominovalo ve čtrnácti správních obvodech, jen ve správním obvodě Dobruška zvítězil Jan. Druhý v krajském pořadí Jan obhájil svou příčku v šesti správních obvodech, v devíti naopak klesl na třetí příčku (viz. přílohové tabulky).

Přehledy poskytují i informace o nejčastějších příjmeních v Královéhradeckém kraji. Pořadí na prvních třech místech je společné pro obě pohlaví; vedou Novákovi, před Novotnými a Černými. Zatímco rozdíl ve výskytu příjmení na prvních dvou místech není významný (něco málo přes sto u obou pohlaví), odstup mezi druhými a třetími v pořadí (Novotnými a Černými) je více než 700 (u obou pohlaví). Pořadí na čtvrté a páté příčce si mezi sebou pohlaví vyměnila (Svobodovi a Horákovi). Následující pořadí, do desáté příčky, obsadila shodná příjmení u mužů i žen (Dvořákovi, Markovi, Doležalovi, Hanušovi a Kučerovi). Z dvaceti příjmení je jich devatenáct zastoupeno mezi muži i ženami; pouze nositelé příjmení Malý a Dušková nemají své zastoupení v první dvacítce u opačného pohlaví.

Graf: Nejčastější příjmení obyvatel Královéhradeckého kraje

Novákovi je nejčastější příjmení v okrese Náchod a Rychnov nad Kněžnou, naopak Novotní v okrese Hradec Králové, Jičín a Trutnov (viz. přílohové tabulky). Z patnácti správních obvodů ORP Královéhradeckého kraje bylo příjmení Nováková nejčastější v šesti správních obvodech, příjmení Novák v sedmi. V osmi ostatních správních obvodech dominovalo příjmení Novotná, v sedmi pak Novotný. Výjimku tvoří nejmenší správní obvod Nová Paka, kde nejčastějším příjmením bylo Svoboda, Svobodová.

I když nejsou k dispozici krajská data nejčastějších křestních jmen dívek a chlapců narozených v roce 2016, uvádíme alespoň data republiková. V grafu je možno porovnat jak se mění obliba jmen v čase. V kraji celkově nejčetnější Jana se v republikovém žebříčku narozených v roce 2016 v první dvacítce vůbec neumístila, druhá v krajském žebříčku Marie, se sice do první dvacítky vešla, ale umístila se až na 18. příčce. V tomto směru stálicemi se zdají být Anny a Kateřiny; deváté resp. sedmé nejčetnější jméno v kraji se u loni narozených dívek v ČR umístilo na 3. resp.17. příčce.

Nejčastější mužské jméno Jiří v kraji bylo mezi loňskými novorozeňaty až 19. nejoblíbenější v ČR. Kdežto druhý nejčetnější v kraji Jan, obhájil své druhé postavení i u loňských nejoblíbenějších jmen novorozených chlapců v ČR.

Graf: Nejčastější křestní jména dětí narozených v České republice v roce 2016

 

 

  • Nejčastější křestní jména žen v Královéhradeckém kraji, jeho okresech a SO ORP (stav k 16. 1. 2017)
  • Nejčastější křestní jména mužů v Královéhradeckém kraji, jeho okresech a SO ORP (stav k 16. 1. 2017)
  • Nejčastější příjmení žen v Královéhradeckém kraji, jeho okresech a SO ORP (stav k 16. 1. 2017)
  • Nejčastější příjmení mužů v Královéhradeckém kraji, jeho okresech a SO ORP (stav k 16. 1. 2017)