Návštěvnost v kraji se v 1. pololetí zvýšila

 

V 1. pololetí se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo téměř 600 tisíc hostů a byl to třetí nejvyšší počet mezi kraji. Meziroční nárůst hostů celkem byl šestnáctiprocentní, u domácích hostů osmnáctiprocentní. Obdobně vzrostly i počty přenocování a v mezikrajském srovnání to bylo třetí nejvyšší tempo růstu.

Během prvních šesti měsíců letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo 599,8 tisíc hostů, což bylo o 84 tisíc hostů více než ve stejném období roku 2016. Na nárůstu se podíleli jak domácí tak i zahraniční hosté. Rezidenti (domácí hosté) tvořili 74,6 % z celkového počtu hostů a přijelo jich o 68 tisíc (o 17,9 %) více než v 1. pololetí 2016. Nárůst zahraniční klientely (nerezidentů) byl nižší (o 12,2 %) a představoval meziroční přírůstek 16,6 tisíc hostů. Do Královéhradeckého kraje zavítalo 6,8 % hostů z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 10,6 % a zahraniční 3,3 %.

Regionálně přibylo hostů ve všech krajích a v Královéhradeckém kraji se ubytoval třetí nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji. Počet domácích hostů v kraji dosáhl téměř 450 tisíc a po Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji byl také třetí nejvyšší. U osob ze zahraničí zaujal náš kraj páté pořadí za Hl. městem Prahou, Karlovarským, Jihomoravským a Jihočeským krajem. U všech krajů došlo ke zvýšení návštěvnosti jak u domácích hostů, tak u hostů ze zahraničí.

   Tabulka: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2017 podle krajů

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (61 tis. osob), kteří tvořili dvě pětiny všech nerezidentů. Oproti 1. pololetí 2016 jich přijelo o 4,3 tisíc osob (tj. o 7,5 %) více. Ještě výraznější nárůst nastal u hostů ze sousedního Polska, kterých bylo 37,7 tisíc (druhý nejvyšší počet) a přijelo jich o 6,9 tis. více, tj. o 22,5 %. Výrazný meziroční nárůst zaznamenali i hosté ze zemí, které se umístily na dalších místech z hlediska četnosti: Slovensko (o 16 %), Nizozemsko (o 17 %) a zejména Rusko (nárůst o 40,1 %). Pouze počet hostů z Dánska se meziročně snížil o 94 osob (o 2,0 %).

Graf: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. pololetí 2017

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl v kraji o 15,5 %, méně u zahraničních (o 9,6 %) a více u domácích návštěvníků (17,9 %). V celé České republice byl zaznamenán růst počtu přenocování o 11,1 %. Meziroční nárůst počtu přenocování vykázaly všechny kraje a nejvýraznější nárůst zaznamenal Jihomoravský kraj (o 19,1 %).

Tabulka: Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2017 podle krajů

Průměrný počet přenocování ve sledovaných zařízeních České republiky činil v 1. pololetí letošního roku u domácích i zahraničních návštěvníků 2,6 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,3 noci na jeden pobyt a mezi kraji to bylo druhé místo po kraji Karlovarském (4,9 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,5 noci, domácí hosté 3,3 noci.

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.