Naděje dožití ve SO ORP kraje

 

  • Naděje dožití ve vybraných věcích podle pohlaví v SO ORP Královéhradeckého kraje, 2016–2020
  • Naděje dožití podle pohlaví v SO ORP Královéhradeckého kraje, 2003-2020
  • při narození
  • ve věku 65 let
  • Kartogramy
  • Naděje dožití mužů při narození v SO ORP v období 2016–2020
  • Naděje dožití žen při narození v SO ORP v období 2016–2020