Mzdy v prvních třech čtvrtletích roku 2018 rostly nejrychleji ze všech krajů České republiky

 

Tempo růstu mezd bylo v prvních třech čtvrtletích letošního roku mezi kraji nejrychlejší, v samotném  3. čtvrtletí bylo druhé nejrychlejší. Výší mzdy se kraj řadí na 6. nejvyšší příčku. Tempo růstu mezd oproti předchozímu čtvrtletí zpomalilo.

Za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně průměrná hrubá měsíční nominální mzda v kraji o 9,5 %, tj. o 2 513 Kč na 28 866 Kč. Ze všech krajů to bylo tempo nejrychlejší, průměr za ČR činil 8,6 % (což je totožné jako v předcházejícím čtvrtletí). Nejpomaleji rostly mzdy v Hl. městě Praze (7,4 %) a Plzeňském kraji (7,7 %).

Mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem ČR o 2 359 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v Hl. městě Praze 39 371 Kč a kraj za ní zaostal o 10 505 Kč. Nejnižší úroveň mezd byla, obdobně jako v 1.–2. čtvrtletí, v kraji Karlovarském a Zlínském. Královehradecký kraj zaujímá mezi čtrnácti kraji šestou nejvyšší příčku.

Výše reálných mezd je ovlivněna vedle úrovně nominálních mezd i vývojem inflace. Spotřebitelské ceny v ČR za první tři čtvrtletí roku vzrostly o 2,2 %, reálná mzda v kraji se tak zvýšila o 7,1 %, to bylo o 0,8 procentního bodu nad průměrem ČR.

S úrovní mezd úzce souvisí i zaměstnanost v regionu. V 1.–3. čtvrtletí 2018 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území Královéhradeckého kraje celkem 200,6 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl pátý nejnižší počet mezi kraji. Proti stejnému období loňského roku došlo k nárůstu 2,4 tis. zaměstnanců, tj. o 1,2 %. Tempo růstu zaměstnanců bylo mezi kraji 7. nejrychlejší, kraj se podílel na celkovém počtu zaměstnanců v ČR 4,9 %, mezi kraji se jedná o desátý nejnižší podíl.

V samotném 3. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v kraji o 9,2 %, tj. o 2 440 Kč na hodnotu 28 967 Kč. Mezi kraji je to druhé nejrychlejší tempo růstu po kraji Jihočeském, naopak nejpomaleji rostly mzdy v kraji Plzeňském. Spotřebitelské ceny vzrostly ve 3. čtvrtletí v průměru v ČR o 2,4 %, reálný růst mezd v kraji tak představoval 6,6 %.

Evidenční počet zaměstnanců se ve 3. čtvrtletí v kraji zvýšil o 1,5 tis. osob, tj. o 0,8 % na 200,8 tis. zaměstnanců. Tempo růstu zaměstnanců tak zaostalo za průměrem ČR o 0,4 procentního bodu. Nejrychlejší tempo růstu v daném období bylo zaznamenáno na území Hl. města Prahy (3,3 %), naopak v jediném Karlovarském kraji došlo k poklesu (o 0,4 procentního bodu).

Další informace naleznete v „Rychlé informaci“ Průměrné mzdy – 3. čtvrtletí 2018.

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkazech: Statistiky/Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel: 495 762 317

 

 

  • Mzdy v prvních třech čtvrtletích roku 2018 rostly nejrychleji ze všech krajů České republiky - aktualita v pdf