Květen přinesl pokles podílu nezaměstnaných osob

 

Během května i nadále pokračoval trend poklesu počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce i současně podílu nezaměstnaných osob na prozatím nejnižší hranici v roce 2019.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci května celkem 7 736 uchazečů o zaměstnání, tj. o 365 osob méně než v dubnu. Nejvyšší pokles zaznamenal okres Náchod (161 osob). V okrese Jičín (jako jediném okrese Královéhradeckého kraje) však počet evidovaných uchazečů o zaměstnání vzrostl o 4 osoby oproti dubnu. Z relativního hodnocení rovněž nejvíce uchazečů ubylo v okrese Náchod (8,4 %) a přibylo v okrese Jičín (0,4 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Jičín. V absolutním i relativním měřítku nejvíce uchazečů o zaměstnání ubylo v okrese Trutnov (242, resp. 12,5 %). Naopak nejvíce uchazečů o zaměstnání přibylo v okrese Jičín (104, resp. 12,1 %).

Během května bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 1 556 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (465 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 20,1 %, což je ve srovnání s měsícem předchozím (21,5 %) mírný pokles.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 5. 2019

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 87,4 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je pokles proti dubnu (88,2 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 53,8 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,6 % a osoby se zdravotním postižením tvořily více než 21 %.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob během května v Královéhradeckém kraji zaznamenal mírný pokles o 0,1 procentního bodu, tedy dosáhl hodnoty 1,95  %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,7 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v květnu nezaměstnanost mužů opět nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,76 %, ženy 2,14 %).

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší mírou nezaměstnaných osob. V květnu (rovněž jako v měsíci dubnu) se kraj umístil na 5. místě. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Pardubický, Jihočeský, Plzeňský a Hl. město Praha. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,28%) a Hradec Králové (2,21 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V květnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,11 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 2. místo (1. místo zaujal okres Praha-východ).

Na konci dubna úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 13 750 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 408 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání (rovněž jako v měsíci dubnu).

V průběhu pátého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 397 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (749). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (211).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v HKK a ČR

Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Květen přinesl pokles podílu nezaměstnaných osob - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa