Královéhradecký kraj si z pohledu makroekonomických ukazatelů polepšil

 

Hrubý domácí produkt Královéhradeckého kraje činil v roce 2018 celkem 248 mld. Kč v běžných cenách, jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii kraje. Výkonnost regionu činila 90 % z průměru ČR a bylo to čtvrté pořadí mezi kraji. V odvětvové struktuře je v kraji výrazně vyšší podíl průmyslu než v celé ČR. Úroveň čistého disponibilního důchodu vzrostla na více než 133 mld. Kč.

 

Regionální hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt je jedním ze základních ukazatelů výkonnosti české ekonomiky. Podle předběžných údajů hodnota HDP v Královéhradeckém kraji v roce 2018 dosáhla úrovně 248,3 mld. Kč běžných cen, což představovalo 4,7 % republikové hodnoty. V přepočtu na jednoho obyvatele kraje připadla hodnota 450,8 tis. Kč, což znamenalo v mezikrajském srovnání 4. místo (rovněž jako v roce předchozím). Nejvyšší hodnota HDP na obyvatele byla v roce 2018 již tradičně v Hl. městě Praze (1 056,8 tis. Kč). Naopak nejnižší připadla na obyvatele v Karlovarském kraji (323,7 tis. Kč).

 

Tabulka: HDP v Královéhradeckém kraji

 

Z dlouhodobého hlediska v České republice i v Královéhradeckém kraji stále pokračoval pozitivní vývoj hrubého domácího produktu. V porovnání s rokem předchozím vzrostlo HDP na obyvatele (v běžných cenách) o 2,0 %, což bylo o 3,1 procentních bodů méně než republikový nárůst.

 

Republikové průměry HDP jsou významnou měrou ovlivněny ekonomickou úrovní Hlavního města Prahy, kde HDP v přepočtu na 1 obyvatele činil 210,9 % z průměru ČR. Pro srovnání Královéhradecký kraj v roce 2018 dosáhl 90,0 % z průměru ČR a mezi kraji to bylo 4. místo.

Kartogram: Regionální HDP v krajích v letech 2014 až 2018

 

Graf: HDP v Královéhradeckém kraji (běžné ceny)

 

Objem hrubé přidané hodnoty v Královéhradeckém kraji v roce 2018 přesáhl 223 mld. Kč v běžných cenách. Regionální hrubá přidaná hodnota (HPH), která vyjadřuje rozdíl mezi celkovou produkcí a mezispotřebou mezi jednotlivými odvětvími v daném regionu, je důležitým indikátorem ekonomické situace. Ve srovnání s rokem 2017 v Královéhradeckém kraji vzrostla HPH podle předběžných výsledků o 4,8 mld. Kč, tj. o 2,2 % (v ČR o 5,7 %). Významně se na tom podílel zejména průmysl s podílem více než 41 % hrubé přidané hodnoty, což bylo významně více než v republikovém průměru (30 %).

 

Graf: Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví CZ-NACE v roce 2018

 

Čistý disponibilní důchod

Ukazatel čistého disponibilního důchodu domácností (ČDDD) je využíván zejména k hodnocení úrovně materiálního bohatství domácností. V Královéhradeckém kraji v roce 2018 tento ukazatel dosáhl hodnoty 133,5 mld. Kč v běžných cenách, což bylo o 9,2 mld. Kč, tj. o 7,4 % více než v roce předchozím (shodně jako v ČR). Nejvyšší hodnoty ukazatele čistého disponibilního důchodu již tradičně dosahuje Hlavní město Praha (16,1 % z hodnoty ČR), naopak nejnižší Karlovarský kraj (2,6 % z hodnoty ČR) a Královéhradecký kraj obsadil s podílem 5,1 % mezi kraji 9. příčku.

 

Tvorba hrubého fixního kapitálu

Ukazatel tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) je využíván pro znázornění vývoje investiční aktivity v regionálním členění. V kraji dosáhla hodnota ukazatele v roce 2017 úrovně 45,6 mld. Kč (za rok 2018 nejsou data v regionálním členění zatím k dispozici), což představovalo 3,7 % celorepublikové hodnoty a v přepočtu na 1 obyvatele kraje to představuje 82 783 Kč. V mezikrajském srovnání Královéhradecký kraj obsadil až 10. příčku.

 

Tvorba hrubého fixního kapitálu v jednotlivých krajích často kolísá v návaznosti na realizaci velkých investic. Největší objem investic v historii Královéhradeckého kraje byl v roce 2015 v objemu 50,1 mld. Kč a v dalších dvou letech postupně klesal (v roce 2016 o 7,7 %, v roce 2017 o 1,5 %).

 

Graf: Tvorba hrubého fixního kapitálu (běžné ceny)

 

Více informací naleznete v databázi regionálních účtů.

Další informace o makroekonomice v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky / HDP, regionální účty

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Královéhradecký kraj si z pohledu makroekonomických ukazatelů polepšil - aktualita v pdf
  • Hrubý domácí produkt (HDP) v Královéhradeckém kraji