Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2022 celkem 542 225 obyvatel

 

Počet obyvatel v kraji se od počátku roku snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Počet zemřelých byl však meziročně o téměř polovinu nižší. Relativní počet sňatků byl v porovnání s ostatními kraji nejnižší v ČR.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 3. 2022 celkem 542 225 osob, z toho 274 680 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 358 osob, celkově přibylo obyvatel pouze v okrese Hradec Králové. Přirozenou měnou ubylo v kraji 438 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním čtvrtletí zaznamenáno více narozených než zemřelých. Nárůst obyvatel v důsledku stěhování v kraji činil 80 osob, kladné migrační saldo měly ke konci prvního čtvrtletí okresy Hradec Králové, Jičín a Trutnov.

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel Královéhradeckého kraje v letech 1995 až 1. čtvrtletí 2022

V průběhu prvního čtvrtletí se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 1 192 dětí, tj. 8,9 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (635 chlapců a 557 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 273 dětí, tj. o 18,6 % méně. V manželství se narodilo 555 dětí, tj. 46,6 %. Nejvíce dětí (564, tj. 47,3 %) se narodilo jako prvorozených, 455 dětí (tj. 38,2 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 173 dětí (tj. 14,5 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (378 dětí), relativně se nejvíce dětí narodilo v okrese Jičín (9,5 ‰) a Hradec Králové (9,4 ‰).

V kraji zemřelo v prvních třech měsících roku 2022 celkem 1 630 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 12,2 ‰. Proti stejnému období roku 2021 se počet zemřelých snížil o 1 370 osob, tj. o 45,7 %. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (441 osob), relativně v okrese Jičín (13,4 ‰).

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. čtvrtletí 2022

V průběhu prvního čtvrtletí bylo v kraji uzavřeno 180 sňatků, což bylo o 48 sňatků, tj. o 36,4 % více než vloni. V relativním vyjádření to bylo 1,3 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (54 sňatků), relativně v okrese Náchod (1,6 ‰).

V prvním čtvrtletí v kraji celkově ubylo 358 obyvatel, zatímco ve srovnatelném období roku 2021 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 1 375  osob. Počet obyvatel se snížil ve čtyřech okresech kraje, celkový přírůstek byl evidován pouze v okrese Hradec Králové. Absolutně i relativně ubylo nejvíce obyvatel v okrese Rychnov nad Kněžnou (119 osob, tj. 6,2 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 438 obyvatel, v prvním čtvrtletí 2021 činil přirozený úbytek 1 535 osob. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 137 obyvatel, tj. 4,8 ‰).

Během prvního čtvrtletí byl v kraji zaznamenán přírůstek 80 obyvatel důsledkem stěhování, zatímco vloni činilo migrační saldo 160 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve třech okresech kraje, v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou počet obyvatel v důsledku stěhování poklesl. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (přírůstek 77 obyvatel), relativně v okrese Jičín (2,0 ‰).

Z kraje se v průběhu prvního čtvrtletí vystěhovalo celkem 1 503 obyvatel, z toho 1 222 do ostatních krajů ČR a 281 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (61,9 %). Do kraje se přistěhovalo 1 583 obyvatel, z toho 1 115  z jiných krajů ČR a 468 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 62,0 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020, 2021 a 2022

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 1,3 ‰ poslední čtrnácté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v hl. m. Praze (1,9 ‰). Relativní počet živě narozených (8,9 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na jedenáctou příčku (průměr ČR 9,3 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Jihomoravském kraji (10,0 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (8,4 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 12,2 ‰, touto hodnotou zaujal kraj deváté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (10,4 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Moravskoslezském kraji (14,0 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 3,3 ‰ obsadil sedmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel nebyl ve sledovaném období v žádném kraji. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl evidován v Moravskoslezském kraji (úbytek 5,0 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj jedenácté místo (přírůstek 0,6 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 11,9 ‰ první místo. Relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování byl zaznamenán pouze v Karlovarském a Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl shodně hodnoty -1,2 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -2,7 ‰ umístil opět na jedenáctém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel byl vykázán ve Středočeském kraji (10,2 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí 2022 evidován v Moravskoslezském kraji (úbytek 6,2 ‰). Celkově přibylo obyvatel v šesti krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 3 206 osob, tj. 1,2 ‰.

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR -1. čtvrtletí 2022.

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo.

 

Kontakt:
Mgr. Jana Bečvářová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: jana.becvarova@czso.cz
tel: 495 762 322

 

 

  • Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2022 celkem 542 225 obyvatel - komentář v PDF
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji podle okresů v 1. čtvrtletí 2022
  • Pohyb obyvatel v Královéhradeckém kraji podle okresů v 1. čtvrtletí 2022
  • Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2022