Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2021 celkem 549 413 obyvatel

 

Počet obyvatel v kraji se od počátku roku významně snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Ve všech okresech kraje byl zaznamenán rekordní počet zemřelých. Relativní počet zemřelých i celkový relativní úbytek obyvatel byl v mezikrajském srovnání druhý nejvyšší.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 3. 2021 celkem 549 413 osob, z toho 278 525 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 1 390 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve všech okresech kraje. Přirozenou měnou ubylo v kraji 1 527 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním čtvrtletí zaznamenáno více narozených než zemřelých. Nárůst obyvatel v důsledku stěhování v kraji činil 137 osob, kladné migrační saldo měly ke konci prvního čtvrtletí všechny okresy kraje.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1. čtvrtletí 2021

V průběhu prvního čtvrtletí se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 1 451 dětí, tj. 10,7 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (753 chlapců a 698 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 98 dětí, tj. o 7,3 % více. V manželství se narodilo 712 dětí, tj. 49,1 %. Nejvíce dětí (669, tj. 46,1 %) se narodilo jako prvorozených, 573 dětí (tj. 39,5 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 209 dětí (tj. 14,4 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním i relativním vyjádření v okrese Hradec Králové (458  dětí, tj. 11,3 ‰).

V kraji zemřelo v prvních třech měsících roku 2021 celkem 2 978 obyvatel, v přepočtu na  1 000 obyvatel středního stavu to bylo 22,0 ‰. Proti stejnému období roku 2020 se počet zemřelých zvýšil o 1 358 osob, tj. o 83,8 %. Absolutně i relativně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Trutnov (793 osob, tj. 27,5 ‰).

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. čtvrtletí 2021

K 31. 3. 2021 bylo v kraji uzavřeno 120 sňatků, což bylo o 59 sňatků, tj. o 33,0 % méně než ke konci března 2020. V relativním vyjádření to bylo 0,9 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (39 sňatků), relativně v okrese Trutnov (1,0 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 281 manželství ukončeno rozvodem, meziroční nárůst činil 1 rozvod, tj. 0,4 %. Na 1 000 obyvatel středního stavu byla v kraji rozvedena 2,1 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (74 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,9 ‰).

V prvním čtvrtletí v kraji celkově ubylo 1 390 obyvatel, zatímco ve srovnatelném období roku 2020 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 252  osob. Počet obyvatel se snížil ve všech okresech kraje. Absolutně i relativně ubylo nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (503 osob, tj. 17,4 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 1 527 obyvatel, v prvním čtvrtletí 2020 činil přirozený úbytek 267 osob. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel opět v okrese Trutnov (úbytek 504 obyvatel, tj. 17,5 ).

K 31. 3. 2021 byl v kraji zaznamenán přírůstek 137 obyvatel důsledkem stěhování, zatímco ke  konci prvního čtvrtletí 2020 činilo migrační saldo 15 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Absolutně i relativně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Jičín (přírůstek 51 obyvatel tj. 2,6 ).

Z kraje se v průběhu prvního čtvrtletí vystěhovalo celkem 1 413 obyvatel, z toho 1 247 do ostatních krajů ČR a 166 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (61,4 %). Do kraje se přistěhovalo 1 550 obyvatel, z toho 1 026 z jiných krajů ČR a 524 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 54,6 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019, 2020 a 2021

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 0,9 ‰ třinácté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Karlovarském kraji (1,3 ‰), nejméně v kraji Vysočina (0,8 ‰). Rozvodovost byla mezi ostatními kraji třetí nejvyšší, hodnota 2,1 ‰ překročila o 0,2 procentního bodu republikový průměr. Relativní počet živě narozených (10,7 ‰) zařadil Královéhradecký kraj opět na třetí příčku (průměr ČR 10,3 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (10,9 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,3 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 22,0 ‰, touto hodnotou zaujal kraj druhé místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (14,3 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (28,3 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 11,3 ‰ obsadil třinácté místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel nebyl ve sledovaném období v žádném kraji. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl evidován k  31. 3. 2021  v Karlovarském kraji (úbytek 19,0 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj jedenácté místo (přírůstek 1,0 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 14,0 ‰ první místo. Jediný relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování byl zaznamenán v Olomouckém kraji, kde migrační úbytek dosáhl hodnoty -0,2 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -10,2 ‰ umístil na třináctém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel byl vykázán ve Středočeském kraji (8,4 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí 2021 zaznamenán v Karlovarském kraji (úbytek 16,9 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo pouze ve Středočeském kraji a hl. m. Praze, v České republice byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel 7 297 osob, tj. -2,8 ‰.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2021 podle krajů

 

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR -1. čtvrtletí 2021

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2021 celkem 549 413 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2021 podle krajů