Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2020 celkem 551 343 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního čtvrtletí 2020 snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva i úbytku obyvatel stěhováním. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Celkový přírůstek obyvatel, který byl ovlivněn kladným migračním saldem, byl zaznamenán pouze v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 3. 2020 celkem 551 343 osob, z toho 279 371 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 304 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel. Přirozenou měnou ubylo v kraji 278 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním čtvrtletí zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji snížil o 26 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování měly pouze okresy Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících třech okresech bylo migrační saldo záporné.

 

Tabulka: Počet obyvatel v HKK v 1. čtvrtletí 2020 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1. čtvrtletí 2020

V průběhu prvního čtvrtletí se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 1 334 dětí, tj. 9,7 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (651 chlapců a 683 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2019 je to o 22 dětí méně. V manželství se narodilo 645 dětí, tj. 48,4 %. Nejvíce dětí (659, tj. 49,4 %) se narodilo jako prvorozených, 481 dětí (tj. 36,1 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 194 dětí (tj. 14,5 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (408  dětí), v relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených zaznamenáno v okresech Trutnov a Hradec Králové (10,0 ‰).

V kraji zemřelo v prvních třech měsících roku 2020 celkem 1 612 obyvatel, v přepočtu na  1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,8 ‰. Proti stejnému období roku 2019 se počet zemřelých zvýšil o 69 osob. Absolutně i relativně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (509 osob, tj. 12,5 ‰).

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v HKK v 1. čtvrtletí 2020 podle okresů

 Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. čtvrtletí 2020

K 31. 3. 2020 bylo v kraji uzavřeno 162 sňatků, což bylo o 20 sňatků méně než ke konci března 2019. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 1,2 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně i relativně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Náchod (45 sňatků, tj. 1,6 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 269 manželství ukončeno rozvodem, meziroční pokles činil 48 rozvodů. Na 1 000 obyvatel středního stavu byla v kraji rozvedena dvě manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (79 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,7 ‰).

V prvním čtvrtletí v kraji celkově ubylo obyvatel, celkový úbytek činil 304 osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2019 byl v kraji zaznamenán celkový přírůstek 10  obyvatel. Počet obyvatel se snížil v okresech Hradec Králové (úbytek 134 obyvatel), Náchod (úbytek 125 obyvatel) a Trutnov (úbytek 151 obyvatel), okresy Jičín a Rychnov nad Kněžnou měly celkový přírůstek obyvatel. Absolutně i relativně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Jičín (66 osob, tj. 3,3 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 278 obyvatel, v prvním čtvrtletí 2019 činil přirozený úbytek 187 osob. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (úbytek 101 obyvatel, tj. 2,5 ).

K 31. 3. 2020 byl v kraji zaznamenán úbytek 26 obyvatel důsledkem stěhování, zatímco ke  konci prvního čtvrtletí 2019 činilo migrační saldo 197 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Hradec Králové, Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně i relativně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Jičín (přírůstek 111 obyvatel tj. 5,6 ).

Z kraje se v průběhu prvního čtvrtletí vystěhovalo celkem 1 460 obyvatel, z toho 1 180 do ostatních krajů ČR a 280 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (71,4 %). Do kraje se přistěhovalo 1 434 obyvatel, z toho 884 z jiných krajů ČR a 550 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 62,6 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2018, 2019 a 2020

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 1,2 ‰ dvanácté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Moravskoslezském kraji (1,6 ‰), nejméně v kraji Vysočina. Rozvodovost byla mezi ostatními kraji osmá nejvyšší, hodnota 2,0 ‰ odpovídala republikovému průměru. Relativní počet živě narozených (9,7 ‰) zařadil Královéhradecký kraj opět na osmou příčku (průměr ČR 9,9 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (10,4 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Moravskoslezském kraji (9,1 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 11,8 ‰, touto hodnotou zaujal kraj šesté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (10,0 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (13,0 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 2,0 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v hl. m. Praze (0,4 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal k  31. 3. 2020  Karlovarský kraj (úbytek 3,8 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj deváté místo (úbytek 0,2 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 9,2 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Ústeckém kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -3,9 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -2,2 ‰ umístil opět na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel byl vykázán ve Středočeském kraji (8,8 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí 2020 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 6,7 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v polovině krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 425 osob, tj. 0,2 ‰.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2020 podle krajů

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2020

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2020 celkem 551 343 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2020 podle krajů