Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2018 celkem 550 648 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního čtvrtletí 2018 opět snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva, ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Kladné migrační saldo bylo ve třech z pěti okresů. Úmrtnost byla mezi ostatními kraji ČR druhá nejvyšší.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 3. 2018 celkem 550 648 osob, z toho 279 381 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2018 se počet obyvatel snížil celkem o 441 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve čtyřech okresech kraje, pouze v okrese Jičín byl zaznamenán celkový přírůstek 19 obyvatel. Přirozenou měnou ubylo v kraji 436 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním čtvrtletí roku 2018 zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji snížil o 5 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování vykázaly okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov bylo migrační saldo záporné.

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 2005 až 2018

V průběhu prvního čtvrtletí 2018 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 1 316 dětí, tj. 9,7 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (691 chlapců a 625 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2017 je to o 29 dětí méně. V manželství se narodilo 647 dětí, tj. 49,2 %. Nejvíce dětí (660, tj. 50,2 %) se narodilo jako prvorozených, 452 dětí (tj. 34,3 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 204 dětí (tj. 15,5 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (358 dětí), v relativním vyjádření v okrese Jičín (11,9 ‰).

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. čtvrtletí 2018

V kraji zemřelo během prvního čtvrtletí 2018 celkem 1 752 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 12,9 osob. Proti stejnému období roku 2017 se počet zemřelých zvýšil o 66 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (501 osob), relativně v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou (shodně 13,2 ‰).

K 31. 3. 2018 bylo v kraji uzavřeno 161 sňatků, což bylo o 15 sňatků více než ke konci března 2017. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 1,2 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo v absolutním i relativním vyjádření nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Trutnov (46 sňatků, tj. 1,6 ‰).

Během prvního čtvrtletí 2018 se v kraji počet obyvatel celkově snížil, což bylo důsledkem přirozeného úbytku obyvatel i záporného migračního salda. Celkový úbytek činil 441 obyvatel, v porovnání se stejným obdobím roku 2017 byl celkový úbytek vyšší, neboť v 1. čtvrtletí 2017 ubylo celkově 253 obyvatel. Počet obyvatel se snížil ve čtyřech okresech kraje, celkový přírůstek byl zaznamenán pouze v okrese Jičín (19 osob). Nejvyšší úbytek obyvatel byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okrese Trutnov (úbytek 160 obyvatel tj. 5,5 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 436 obyvatel, ve stejném období minulého roku byl v kraji zaznamenán přirozený úbytek 341 obyvatel. Ve všech okresech kraje v prvním čtvrtletí 2018 více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (úbytek 143 obyvatel), v relativním vyjádření se přirozenou měnou nejvíce snížil počet obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 4,1 ‰).

K 31. 3. 2018 činilo migrační saldo -5 obyvatel, zatímco v  1. čtvrtletí roku 2017 dosahovalo kladných hodnot (přírůstek 88 obyvatel). Z hlediska meziokresního srovnání vykázaly úbytek obyvatel důsledkem stěhování okresy Náchod a Trutnov, ve zbývajících třech okresech bylo migrační saldo kladné. Absolutně i relativně ubylo důsledkem stěhování nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 40 obyvatel, tj. 1,4 ).

Z kraje se v průběhu prvního čtvrtletí 2018 vystěhovalo celkem 1 361 obyvatel, z toho 1 200 do ostatních krajů ČR a 161 do ciziny. Do ciziny se stěhovali více muži (55,9 % vystěhovalých do ciziny). Do kraje se přistěhovalo 1 356 obyvatel, z toho 960 z jiných krajů ČR a 396 obyvatel z ciziny. Mužů se z ciziny opět přistěhovalo více než žen (58,6 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2016, 2017 a 2018

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 1,2 ‰ desáté místo, krajská hodnota byla o 0,1 p.b. nižší než průměr za ČR. Relativní počet živě narozených (9,7 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na dvanáctou příčku (průměr ČR 10,3 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,1 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (8,9 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 12,9 ‰ (průměr ČR 12,1 ‰), tato hodnota byla mezi ostatními kraji druhá nejvyšší. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (10,5 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (13,8 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 3,2 ‰ obsadil dvanácté místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v Hl. m. Praze (přírůstek 0,6 ‰). Nevyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v 1. čtvrtletí 2018 Karlovarský kraj (úbytek 4,9 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel v důsledku stěhování Královéhradecký kraj zaujal jedenácté místo (přírůstek 0,0 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 11,2 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -1,3 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -3,2 ‰ umístil opět na jedenáctém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (10,2 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí 2018 zaznamenán v Karlovarském kraji (úbytek 4,4 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v šesti ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 3 295 osob, tj. 1,3 ‰.

 

Navazující publikace 130062-17 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. čtvrtletí 2018

Další informace o obyvatelstvu Královéhradeckého kraje naleznete v odkazu Statistiky/Obyvatelstvo.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2018 celkem 550 648 obyvatel - aktualita v pdf