Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2022 celkem 542 163 obyvatel

 

Počet obyvatel v kraji od počátku roku poklesl důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo, počet zemřelých se však meziročně výrazně snížil. Sňatečnost byla v mezikrajském srovnání jedna z nejvyšších.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 9. 2022 celkem 542 163 osob, z toho 274 621 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 420 osob, celkově přibylo obyvatel pouze v okresech Hradec Králové a Jičín. Přirozenou měnou ubylo v kraji 687 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvních třech čtvrtletích zaznamenáno více narozených než zemřelých. Nárůst obyvatel v důsledku stěhování v kraji činil 267 osob, kladné migrační saldo měly ke konci třetího čtvrtletí opět okresy Hradec Králové a Jičín.

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel Královéhradeckého kraje v letech 1995 až 1. - 3. čtvrtletí 2022

V průběhu prvních třech čtvrtletí se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 3 839 dětí, tj. 9,5 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 024 chlapců a 1 815 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 421 dětí, tj. o 9,9 % méně. V manželství se narodilo 1 868 dětí, tj. 48,7 %. Nejvíce dětí (1 714, tj. 44,6 %) se narodilo jako prvorozených, 1 532 dětí (tj. 39,9 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 593 dětí (tj. 15,4 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním i relativním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 227 dětí, tj. 10,1 ‰).

V kraji zemřelo v prvních devíti měsících roku 2022 celkem 4 526 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,2 ‰. Proti stejnému období roku 2021 se počet zemřelých snížil o 1 367 osob, tj. o 23,2 %. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (1 265 osob), relativně v okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov (11,8 ‰). 

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2022

V kraji bylo uzavřeno 2 495 sňatků, což bylo o 523 sňatků, tj. o 26,5 % více než vloni. V relativním vyjádření to bylo 6,2 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (751 sňatků), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (6,4 ‰).

Ve sledovaném období bylo 704 manželství ukončeno rozvodem, meziroční pokles činil 135 rozvodů, tj. 16,1 %. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 1,7 manželství. Nejvíce manželství bylo v absolutním vyjádření rozvedeno v okrese Hradec Králové (220 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Jičín (1,9 ‰).

V prvních třech čtvrtletích v kraji celkově ubylo 420 obyvatel, zatímco ve srovnatelném období roku 2021 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 1 534  osob. Počet obyvatel se snížil ve třech okresech kraje, celkový přírůstek byl evidován pouze v okresech Hradec Králové a Jičín. Absolutně i relativně ubylo nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 339 osob, tj. 3,9 ‰).

Přirozenou měnou se počet obyvatel v kraji snížil o 687 obyvatel, zatímco v prvních třech čtvrtletích 2021 činil přirozený úbytek 1 633 osob. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 269 obyvatel, tj. 3,1 ‰).

Během prvních třech čtvrtletí byl v kraji zaznamenán přírůstek 267 obyvatel důsledkem stěhování, vloni činilo migrační saldo 99 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve dvou okresech kraje, v okresech Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov počet obyvatel v důsledku stěhování poklesl. Absolutně i relativně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Jičín (přírůstek 275 obyvatel, tj. 4,7 ‰).

Z kraje se v průběhu prvních devíti měsíců vystěhovalo celkem 4 266 obyvatel, z toho 3 538 do ostatních krajů ČR a 728 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (61,0 %). Do kraje se přistěhovalo 4 533 obyvatel, z toho 3 373  z jiných krajů ČR a 1 160 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 58,5 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020, 2021 a 2022

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, se Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 6,2 ‰ umístil mezi prvními třemi kraji (spolu s Karlovarským krajem a hl. m. Prahou), nejméně sňatků bylo uzavřeno v Kraji Vysočina (5,5 ‰). Relativní počet rozvodů (1,7 ‰) byl mezi ostatními kraji čtvrtý nejnižší, nejvíce manželství bylo v relativním vyjádření rozvedeno ve Středočeském kraji (2,2 ‰), nejméně v Kraji Vysočina (1,5 ‰). Relativní počet živě narozených (9,5 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na desátou příčku (průměr ČR 9,8 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (10,7 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (8,5 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 11,2 ‰, touto hodnotou zaujal kraj opět desáté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (9,8 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Moravskoslezském kraji (12,5 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 1,7 ‰ obsadil sedmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl ve sledovaném období evidován pouze v hl. m. Praze (0,9 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou měl Karlovarský kraj (3,7 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj deváté místo (přírůstek 0,7 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 9,3 ‰ první místo. Relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování byl zaznamenán pouze v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl 0,8 ‰, resp. 1,5 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -1,0 ‰ umístil opět na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měl v prvních třech čtvrtletích 2022 Středočeský kraj (9,1 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl evidován v Moravskoslezském kraji (úbytek 4,8 ‰). Celkově přibylo obyvatel v sedmi krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 10 230 osob, tj. 1,3 ‰.

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR -1. až 3. čtvrtletí 2022.

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo.

 

Kontakt:
Mgr. Jana Bečvářová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: jana.becvarova@czso.cz
tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2022 celkem 542 163 obyvatel - komentář v PDF
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle krajů