Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2020 celkem 551 527 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního až třetího čtvrtletí 2020 snížil především důsledkem přirozené měny obyvatelstva, ve čtyřech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Celkový úbytek obyvatel, ovlivněný přirozeným úbytkem i záporným migračním saldem, byl zaznamenán v okresech Náchod a Trutnov.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 9. 2020 celkem 551 527 osob, z toho 279 395 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 120 osob, celkově ubylo obyvatelstvo v okresech Náchod a Trutnov, ve zbývajících třech okresech celkový počet obyvatel vzrostl. Přirozenou měnou ubylo v kraji 145 obyvatel, více narozených než zemřelých byl zaznamenáno pouze v okrese Hradec Králové. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji zvýšil o 25 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování měly okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech bylo migrační saldo záporné.

 

Tabulka: Počet obyvatel v HKK v 1.až 3. čtvrtletí 2020 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1.-3. čtvrtletí 2020

V průběhu prvního až třetího čtvrtletí se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 4 273 dětí, tj. 10,4 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 203 chlapců a 2 070 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2019 je to o 45 dětí více. V manželství se narodilo 2 092 dětí, tj. 49,0 %. Nejvíce dětí (2 079, tj. 48,7 %) se narodilo jako prvorozených, 1 604 dětí (tj. 37,5 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 590 dětí (tj. 13,8 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním i relativním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 377  dětí, tj. 11,2 ‰).

V kraji zemřelo v prvních devíti měsících roku 2020 celkem 4 418 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,7 ‰. Proti stejnému období roku 2019 se počet zemřelých zvýšil o 31 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (1 318 osob), relativně v okrese Jičín (11,3 ‰).

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v HKK v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1.-3. čtvrtletí 2020

Od počátku roku bylo v kraji uzavřeno 1 923 sňatků, meziročně to bylo o 555 sňatků méně. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 4,7 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce manželství uzavřeno v okrese Hradec Králové (550 sňatků), relativně v okrese Trutnov (5,0 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 845 manželství ukončeno rozvodem, meziroční pokles činil 92 rozvodů. Na 1 000 obyvatel středního stavu byla v kraji rozvedeno 2 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (211 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,4 ‰).

Během prvních třech čtvrtletí v kraji celkově ubylo obyvatel, celkový úbytek činil 120  osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2019 byl v kraji zaznamenán celkový přírůstek 608  obyvatel. Počet obyvatel se snížil v okresech Náchod (úbytek 185 obyvatel), a Trutnov (úbytek 294 obyvatel), okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou měly celkový přírůstek obyvatel. Absolutně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (175 osob), relativně v okrese Jičín (2,8 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 145 obyvatel, v prvním až třetím čtvrtletí 2019 činil přirozený úbytek 159 osob. Ve čtyřech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo, přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v okrese Hradec Králové (59 obyvatel. tj 0,5 ).

K 30. 9. 2020 byl v kraji zaznamenán přírůstek 25 obyvatel důsledkem stěhování, zatímco ke  konci září 2019 činilo migrační saldo 767 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně i relativně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Jičín (přírůstek 224 obyvatel tj. 3,7 ).

Z kraje se v průběhu prvního až třetího čtvrtletí vystěhovalo celkem 4 200 obyvatel, z toho 3 605 do ostatních krajů ČR a 595 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (68,9 %). Do kraje se přistěhovalo 4 225 obyvatel, z toho 2 874 z jiných krajů ČR a 1 351 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 62,0 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1.-3. čtvrtletí 2018, 2019 a 2020

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 4,7 ‰ dvanácté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Jihočeském kraji (5,0 ‰), nejméně v hl. m. Praze (4,5 ‰). Rozvodovost byla mezi ostatními kraji šestá nejvyšší, hodnota 2,0 ‰ odpovídala republikovému průměru. Relativní počet živě narozených (10,4 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na osmou příčku, relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (11,1 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,3 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 10,7 ‰, touto hodnotou zaujal kraj opět osmé místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (9,3 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (12,0 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,4 ‰ obsadil sedmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán v pěti krajích. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou měl k 30. 9. 2020  Karlovarský kraj (úbytek 2,8 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj sedmé místo (přírůstek 0,1 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 9,7 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -3,9 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -0,3 ‰ umístil na osmém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měl Středočeský kraj (10,4 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním až třetím čtvrtletí 2020 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 5,7 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v sedmi ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 13 900 osob, tj. 1,7 ‰.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR -1. až 3. čtvrtletí 2020

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2020 celkem 551 527 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů