Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2020 celkem 551 493 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního pololetí 2020 snížil především důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva, ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Celkový přírůstek obyvatel, ovlivněný kladným migračním saldem, byl zaznamenán pouze v okresech Hradec Králové a Jičín.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2020 celkem 551 493 osob, z toho 279 416 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 154 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, v okresech Hradec Králové a Jičín byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel. Přirozenou měnou ubylo v kraji 177 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním pololetí zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji zvýšil o 23 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování měly okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech bylo migrační saldo záporné.

 

Tabulka: Počet obyvatel v HKK v 1. pololetí 2020 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1. pololetí 2020

V průběhu prvního pololetí se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 2 780 dětí, tj. 10,1 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (1 422 chlapců a 1 358 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2019 je to o 7 dětí méně. V manželství se narodilo 1 381 dětí, tj. 49,7 %. Nejvíce dětí (1 342, tj. 48,3 %) se narodilo jako prvorozených, 1 031 dětí (tj. 37,1 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 407 dětí (tj. 14,6 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním i relativním vyjádření v okrese Hradec Králové (865  dětí, tj. 10,6 ‰).

V kraji zemřelo v prvních šesti měsících roku 2020 celkem 2 957 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,8 ‰. Proti stejnému období roku 2019 se počet zemřelých snížil o 40 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (878 osob), relativně v okrese Jičín (11,4 ‰).

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v HKK v 1. pololetí 2020 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. pololetí 2020

Opatření proti šíření onemocnění Covid-19 se odrazila v rekordně nízkém počtu uzavřených manželství. Od počátku roku bylo v kraji uzavřeno pouze 642 sňatků, meziročně to bylo o 511 sňatků méně. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 2,3 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce manželství uzavřeno v okrese Hradec Králové (164 sňatků), relativně v okresech Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov (shodně 2,5 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 517 manželství ukončeno rozvodem, meziroční pokles činil 131 rozvodů. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 1,9 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (141 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,4 ‰).

Během prvního pololetí v kraji celkově ubylo obyvatel, celkový úbytek činil 154 osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2019 byl v kraji zaznamenán celkový přírůstek 187  obyvatel. Počet obyvatel se snížil v okresech Náchod (úbytek 91 obyvatel), Rychnov nad Kněžnou (úbytek 14 obyvatel) a Trutnov (úbytek 209 obyvatel), okresy Hradec Králové a Jičín měly celkový přírůstek obyvatel. Absolutně i relativně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Jičín (133 osob, tj. 3,3 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 177 obyvatel, v prvním pololetí 2019 činil přirozený úbytek 210 osob. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 62 obyvatel), relativně v okrese Jičín (úbytek 1,3 ).

K 30. 6. 2020 byl v kraji zaznamenán přírůstek 23 obyvatel důsledkem stěhování, zatímco ke  konci prvního pololetí 2019 činilo migrační saldo 397 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně i relativně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Jičín (přírůstek 184 obyvatel tj. 4,6 ).

Z kraje se v průběhu prvního pololetí vystěhovalo celkem 2 654 obyvatel, z toho 2 275 do ostatních krajů ČR a 379 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (70,4 %). Do kraje se přistěhovalo 2 677 obyvatel, z toho 1 747 z jiných krajů ČR a 930 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 61,1 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2018, 2019 a 2020

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 2,3 ‰ poslední (čtrnácté) místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Jihomoravském kraji (2,7 ‰). Rozvodovost byla mezi ostatními kraji šestá nejnižší, hodnota 1,9 ‰ odpovídala republikovému průměru. Relativní počet živě narozených (10,1 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na osmou příčku, relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (10,8 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (8,7 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 10,8 ‰, touto hodnotou zaujal kraj opět osmé místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (9,4 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (12,3 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,6 ‰ obsadil sedmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v hl. m. Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou měl k  30. 6. 2020  Karlovarský kraj (úbytek 3,5 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj deváté místo (přírůstek 0,1 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 9,4 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -3,7 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -0,6 ‰ umístil na sedmém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měl Středočeský kraj (9,9 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním pololetí 2020 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 5,9 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v šesti krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 5 203 osob, tj. 1,0 ‰.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. pololetí 2020 podle krajů

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR -1. až 2. čtvrtletí 2020

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2020 celkem 551 493 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. až 2. čtvrtletí 2020 podle krajů