I v Královéhradeckém kraji začíná šetření životních podmínek

 

29. ledna 2018

 

Český statistický úřad v sobotu zahájí nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností. Zjišťování bude probíhat až do 27. května i na území Královéhradeckého kraje.

„Odborně proškolení tazatelé v našem kraji osobně navštíví 576 domácností. Většina těchto respondentů s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. 230 bytů bude osloveno poprvé,“ říká ředitel Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové Petr Matoušek. Respondenti budou odpovídat např. na otázky týkající se subjektivní spokojenosti člověka v různých oblastech života.

Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Totéž můžete učinit i prostřednictvím níže uvedeného telefonického či e-mailového kontaktu. O probíhajícím šetření jsou řádně informováni také starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.

Údaje, které poskytnete tazatelům ČSÚ, jsou striktně anonymní. V souladu se zákonem je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Další informace, včetně prvních předběžných výsledků Životních podmínek 2017, naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-zahajuje-dalsi-rocnik-setreni-zivotnich-podminek-28egk71gmq.

 

Kontakty

Jitka Kaňuková

vedoucí oddělení terénních zjišťování

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

T 495 762 325   |   M 732 349 424

E jitka.kanukova@czso.cz   |   Twitter @statistickyurad

 

Věra Varmužová

vedoucí oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

T 495 762 322   |   M 731 439 244

E vera.varmuzova@czso.cz   |   Twitter @statistickyurad

  • ČSÚHK_TZ180129_SILC