Redesign stránek internetové prezentace Českého statistického úřadu

  • Přejít na hlavní stránku www.czso.cz
  • Přejít na aktuální mapu webu internetové prezentace www.czso.cz

Webové stránky internetové prezentace Českého statistického úřadu prošly změnami, které jsou spojeny s redesignem Statistického informačního systému a zaváděním eGovernmentu v ČR.

Struktura webové prezentace Českého statistického úřadu a její obsah zůstávají bez výraznějších změn.

Co se však pro uživatele změní, je struktura URL adres. Toto je příčinou toho, že nyní nefungují Vámi dříve uložené odkazy na stránky webové prezentace ČSÚ. Pro rychlejší orientaci na stránkách a nalezení Vámi využívaných stránek doporučujeme využít mapu webu.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

Redesign of the Internet website of the Czech Statistical Office

The website of the Czech Statistical Office has undergone some changes related to the Redesign of the Statistical Information System and implementation of
e-Government in the Czech Republic.

The structure and content of the website of the Czech Statistical Office has not been substantially changed.

What has been changed, from the user point of view, is the structure of the URL addresses. This change has caused that links to the website of the Czech Statistical Office you stored in the past do not work now. It is recommended to use the site map to be able to get oriented in the website and to find web pages you have been using.

We apologise for potential troubles and hassle and thank you for understanding.