Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v roce 2021

 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2021 průměrně nemocensky pojištěno více než 200 tisíc osob. Na sto pojištěnců bylo během roku hlášeno téměř 68 nových případů dočasné pracovní neschopnosti. Jeden případ trval v průměru 32,2 dne, což byla nejkratší doba mezi ostatními kraji. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,974 %.

 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2021 průměrně nemocensky pojištěno 200 777 osob, meziročně se počet pojištěnců mírně zvýšil (nárůst o 1 077 osob, tj. o 0,5 %). V České republice se v roce 2021 účastnilo nemocenského pojištění v průměru 4,7 milionů osob, podíl kraje na celkovém počtu nemocensky pojištěných v ČR činil 4,3 %.

Během roku 2021 bylo nově hlášeno 136 057 případů dočasné pracovní neschopnosti, z toho 65 909 případů nahlásily ženy. V porovnání s rokem 2020 se počet nově hlášených případů zvýšil o 17 %, tj. o 19 770 případů. Meziroční nárůst nových případů dočasné pracovní neschopnosti byl zaznamenán ve všech krajích ČR, nejvyšší byl v Plzeňském kraji, kde počet nových případů stoupl o téměř jednu čtvrtinu (23,8 %). Pro nemoc bylo hlášeno 125 812 případů, tj. 92,5 % všech nových případů, pro pracovní úrazy bylo hlášeno 2 414 případů, tj. 1,8 %, pro ostatní úrazy 7 831 případů, tj. 5,8 %. Z hlediska meziokresního srovnání se na celkovém počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti nejvíce podílel okres Hradec Králové (jedna třetina všech nově hlášených případů), nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Jičín (13,6 % nově hlášených případů).

Na 100 nemocensky pojištěných v roce 2021 připadalo v Královéhradeckém kraji 67,77 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, zatímco v roce 2020 to bylo pouze 58,23 případů. Krajská hodnota překročila republikový průměr o více než devět případů, v mezikrajském srovnání zaujal kraj třetí místo. Nejvyšších hodnot dosahoval tento ukazatel nemocnosti v Libereckém kraji (72,86 případů na sto pojištěnců), naopak nejméně nově hlášených případů na 100 nemocensky pojištěných bylo v roce 2021 evidováno v hl. m. Praze (43,62 případů). Mezi okresy kraje se počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěných pohyboval v intervalu 62,06 případů v okrese Hradec Králové až 77,89 případů v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dosáhl v roce 2021 v kraji hodnoty necelých 4,4 milionů, meziroční nárůst činil 95,5 tisíc dnů, tj. 2,2 %. Kraj se na republikové hodnotě ukazatele podílel 4,6 %. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti činila 32,2 dne, ženy byly v pracovní neschopnosti v průměru 34,2 dne. Meziročně se průměrná doba snížila o 4,6 dne. V mezikrajském srovnání byla krajská hodnota nejnižší v ČR, naopak nejdelší doba byla zaznamenána ve Zlínském kraji (39,0 dne). Při porovnání okresů kraje byla nejdelší průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti v okrese Jičín (34,4 dne), zatímco v okrese Rychnov nad Kněžnou to bylo v průměru o 5 dní méně (29,4 dne).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik osob ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. V roce 2021 dosáhl tento ukazatel nemocnosti hodnoty 5,974 %, u žen pak 6,367 %. Proti roku 2020 se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zvýšilo o 2 procentní body. Z hlediska mezikrajského srovnání šlo o pátou nejnižší hodnotu v ČR, nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mělo hl. m.  Praha (3,897 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (6,956 %). V okresech kraje se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pohybovalo mezi 5,285 % v okrese Hradec Králové a 6,580 % v okrese Jičín. Denně bylo v kraji průměrně v dočasné pracovní neschopnosti 11 994 osob, na celkovém počtu 260 136 osob, které byly denně v dočasné pracovní neschopnosti v ČR, se tak kraj podílel 4,6 %.

V kraji bylo v roce 2021 průměrně evidováno také 5 990 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby v průběhu roku nahlásily 1 160 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných připadlo 19,37 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 71,2 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 3,78 %, v porovnání s ostatními kraji bylo šesté nejnižší.

 

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.
Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ dále zpracovány v členění podle pohlaví pojištěnců a sídla zaměstnavatele. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.

 

Více informací naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice  - v roce 2021

Další informace o životních podmínkách domácností v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Zdravotnictví, pracovní neschopnost

 

Kontakt:
Mgr. Jana Bečvářová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: jana.becvarova@czso.cz
tel.: 495 762 322

 

 

 

  • Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v roce 2021 - komentář v PDF
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v roce 2021