Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v roce 2020

 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2020 průměrně nemocensky pojištěno téměř 200  tisíc osob. Na sto pojištěnců bylo během roku hlášeno více než 58 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, jeden případ trval v průměru 36,8 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,859 %, což byla šestá nejnižší hodnota mezi ostatními kraji.

 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2020 průměrně nemocensky pojištěno 199 699 osob, meziročně se počet pojištěnců mírně snížil (pokles o 1 295 osob, tj. o 0,6 %). V České republice se v roce 2020 účastnilo nemocenského pojištění v průměru 4,7 milionů osob, podíl kraje na celkovém počtu nemocensky pojištěných v ČR činil 4,3 %.

Během roku 2020 bylo nově hlášeno 116 287 případů dočasné pracovní neschopnosti, z toho 57 338 případů nahlásily ženy. V porovnání s rokem 2019 se počet nově hlášených případů zvýšil o více než jednu čtvrtinu tj. o téměř 24,5 tisíce případů. Významný nárůst nových případů dočasné pracovní neschopnosti, který byl ovlivněn epidemií Covid-19, byl zaznamenán ve všech krajích ČR. Pro nemoc bylo hlášeno 106 820 případů, tj. 91,9 % všech nově hlášených případů, pro pracovní úrazy bylo hlášeno 2 241 případů, tj. 1,9 % nově hlášených případů, pro ostatní úrazy 7 226 případů, tj. 6,2 %. Z hlediska meziokresního srovnání se na celkovém počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti nejvíce podílel okres Hradec Králové (jedna třetina všech nově hlášených případů), nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Jičín (13,2 % nově hlášených případů).

 

Na sto nemocensky pojištěných v roce 2020 připadalo v Královéhradeckém kraji 58,23 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, zatímco v roce 2019 to bylo pouze 45,7 případů. Krajská hodnota překročila republikový průměr o více než sedm případů, v porovnání s ostatními kraji to byla čtvrtá nejvyšší hodnota v ČR. Nejvyšších hodnot dosahoval tento ukazatel nemocnosti v Libereckém kraji (63,73 případů na sto pojištěnců), naopak nejméně nově hlášených případů na sto nemocensky pojištěných bylo v roce 2020 evidováno v hl. m. Praze (38,76 případů). Mezi okresy kraje se počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na sto pojištěných pohyboval v intervalu 52,19 případů v okrese Hradec Králové až 65,76 případů v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dosáhl v roce 2020 v kraji hodnoty 4,3 milionů, meziroční nárůst činil téměř 685 tisíc dnů, tj. 19,0 %. Kraj se na republikové hodnotě ukazatele podílel 4,5 %. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti činila 36,8 dne, ženy byly v pracovní neschopnosti v průměru 38,8 dne. Meziročně se průměrná doba snížila o více než dva dny. V mezikrajském srovnání byla krajská hodnota nejnižší v ČR, naopak nejdelší doba byla zaznamenána ve Zlínském kraji (43,5 dne). Při porovnání okresů kraje byla nejdelší průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti v okrese Trutnov (40,6 dne), zatímco v okrese Rychnov nad Kněžnou to bylo v průměru o 8 dní méně (32,5 dne).

 

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik osob ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. V roce 2020 dosáhl tento ukazatel nemocnosti hodnoty 5,859 %, u žen pak 6,335 %. Proti roku 2019 se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zvýšilo o 0,96 p.b. Z hlediska mezikrajského srovnání šlo o šestou nejnižší hodnotu v ČR, nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mělo hl. m.  Praha (3,942 %), nejvyšší Zlínský kraj (7,042 %). V okresech kraje se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pohybovalo mezi 5,104 % v okrese Hradec Králové a 6,585 % v okrese Náchod. Denně bylo v kraji průměrně v dočasné pracovní neschopnosti 11 700 osob, na celkovém počtu 257 503 osob, které byly denně v dočasné pracovní neschopnosti v ČR, se tak kraj podílel 4,5 %.

V kraji bylo v roce 2020 průměrně evidováno také 5 921 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby v průběhu roku nahlásily 1 012 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných připadlo 17,09 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 80,52 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 3,76 %, v porovnání s ostatními kraji bylo šesté nejnižší.

 

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.
Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ dále zpracovány v členění podle pohlaví pojištěnců a sídla zaměstnavatele. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.

 

Více informací naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice  - v roce 2020

Další informace o životních podmínkách domácností v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Zdravotnictví, pracovní neschopnost.

 

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel.: 495 762 322

 

 

 

  • Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v roce 2020 - aktualita v pdf
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v roce 2020