Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v roce 2019

 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2019 průměrně nemocensky pojištěno více než 200 tisíc osob. Na sto pojištěnců bylo během roku hlášeno necelých 46 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, jeden případ trval v průměru 39,2 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 4,903 %, což byla čtvrtá nejnižší hodnota mezi ostatními kraji.

 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2019 průměrně nemocensky pojištěno 200 994 osob, meziročně počet pojištěnců stagnoval (nárůst o 405 osob, tj. o 0,2 %). V České republice se v roce 2019 účastnilo nemocenského pojištění v průměru 4,7 milionů osob, podíl kraje na celkovém počtu nemocensky pojištěných v ČR činil 4,2 %.

 

Během roku 2019 bylo nově hlášeno 91 839 případů dočasné pracovní neschopnosti, z toho 45 493 případů nahlásily ženy. V porovnání s rokem 2018 se počet nově hlášených případů zvýšil o 4,1 %, tj. o téměř 3,6 tisíce případů. Pro nemoc bylo hlášeno 81 537 případů, tj. 88,8 % všech nově hlášených případů, pro pracovní úrazy bylo hlášeno 2 473 případů, tj. 2,7 %, nově hlášených případů, pro ostatní úrazy 7 829 případů, tj. 8,5 %. Z hlediska meziokresního srovnání se na celkovém počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti nejvíce podílel okres Hradec Králové (jedna třetina všech nově hlášených případů), nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Jičín (14,4 % nově hlášených případů).

 

Na sto nemocensky pojištěných v roce 2019 připadalo v Královéhradeckém kraji 45,69 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, zatímco v roce 2018 to bylo pouze 44,00 případů. Krajská hodnota překročila republikový průměr o více než pět případů, v porovnání s ostatními kraji to byla třetí nejvyšší hodnota v ČR. Ještě vyšších hodnot dosahoval tento ukazatel nemocnosti v Plzeňském a Libereckém kraji (46,44, resp. 49,79 případů na sto pojištěnců), naopak neméně nově hlášených případů na sto nemocensky pojištěných bylo v roce 2019 evidováno v hl. m. Praze (33,46 případů). Mezi okresy kraje se počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na sto pojištěných pohyboval v intervalu 41,20 případů v okrese Hradec Králové až 53,17 případů v okrese Rychnov nad Kněžnou. V okrese Rychnov nad Kněžnou bylo hlášeno nejvíce nových případů dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci (47,33 případů) i z důvodu ostatních úrazů (4,95 případů). Z důvodu pracovních úrazů získal prvenství okres Náchod (1,53 případů).

 

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dosáhl v roce 2019 v kraji hodnoty 3,6 milionů, meziroční nárůst činil více než 172 tisíc dnů, tj. 5,0 %. Kraj se na republikové hodnotě ukazatele podílel 4,4 %. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti činila 39,2 dne, ženy byly v pracovní neschopnosti v průměru 41,3 dne. Meziročně se průměrná doba zvýšila o necelou polovinu dne. V mezikrajském srovnání patřila krajská hodnota k jedné z nejnižších (3. místo), nejnižší průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla v Libereckém kraji (38,8 dne), naopak nejdelší doba byla zaznamenána ve Zlínském kraji (49,6 dne). Při porovnání okresů kraje byla nejdelší průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti v okrese Trutnov (45,2 dne), zatímco v okrese Rychnov nad Kněžnou to bylo v průměru o 12 dní méně (33,2 dne).

 

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik osob ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. V roce 2019 dosáhl tento ukazatel nemocnosti hodnoty 4,903 %, u žen pak 4,639%. Proti roku 2018 se průměrné procento pracovní neschopnosti zvýšilo o 0,225 p.b. Z hlediska mezikrajského srovnání šlo o čtvrtou nejnižší hodnotu v ČR, nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mělo hl. m.  Praha (3,560 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (5,750 %). V okresech kraje se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pohybovalo mezi 4,295 % v okrese Hradec Králové a 5,436 % v okrese Náchod. Denně bylo v kraji průměrně v dočasné pracovní neschopnosti 9 856 osob, na celkovém počtu 222 479 osob, které byly denně v dočasné pracovní neschopnosti v ČR, se tak kraj podílel 4,4 %.

 

V  kraji bylo v roce 2019 průměrně evidováno také 5 867 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby v průběhu roku nahlásily 750 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných připadlo 12,78 případů. Průměrná doba trvání 1  případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 98,43 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 3,447 %, v porovnání s ostatními kraji bylo šesté nejnižší.

 

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.
Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ dále zpracovány v členění podle pohlaví pojištěnců a sídla zaměstnavatele. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.

 

Více informací naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice  - v roce 2019

Další informace o životních podmínkách domácností v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Zdravotnictví, pracovní neschopnost

 

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel.: 495 762 322

 

 

 

  • Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v roce 2019 - aktualita v pdf
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v roce 2019