Čisté peněžní příjmy domácností vzrostly

 

Životní podmínky domácností se zlepšily, čistý příjem domácností meziročně vzrostl o 13 291 Kč, mezi kraji byl druhý nejvyšší. Náklady na bydlení vzrostly, avšak mezi kraji patřily stále mezi nejnižší.

Na základě členství v Evropské unii provedl Český statistický úřad na jaře 2018 další ročník šetření životních podmínek (SILC). Šetření se uskutečnilo ve všech krajích ČR s cílem získat data o sociální situaci domácností, která jsou díky jednotné metodice mezinárodně srovnatelná.

V Královéhradeckém kraji v roce 2017 dosáhl průměrný čistý příjem domácnosti výše 186 543 Kč na osobu, což bylo ve srovnání s rokem předcházejícím o 13 291 Kč více. Nárůstu dosáhly také naturální příjmy domácností, celkové čisté příjmy domácností dosáhly v průměru 193 858 Kč na osobu.

Tabulka: Složení domácnosti v Královéhradeckém kraji a roční příjmy na osobu v letech 2010 až 2018

V republikovém pohledu nejvyšších čistých peněžních příjmů dosahují domácnosti na území Hl. města Prahy (228 442 Kč na osobu). Naopak nejnižších na území Ústeckého kraje (162 102 Kč na osobu). Královéhradecký kraj zaujal 2. příčku, avšak s významným odstupem od Hl. města Prahy.

Graf: Příjmy domácností podle krajů

 

Nejvíce domácností v Královéhradeckém kraji mělo čistý měsíční příjem v rozmezí 12 až 15 tisíc Kč na osobu (24,9 % domácností), následovalo příjmové rozmezí 15 až 20 tisíc Kč (21,5 % domácností). Do příjmově nejslabší skupiny se zařadilo 2,3 % domácností, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 0,6 procentního bodu více. Naopak do příjmově nejbohatších (s příjmem více než 50 tis. Kč) patřilo 1,2 % domácností.

Tabulka: Rozdělení domácností v Královéhradeckém kraji podle příjmových skupin v letech 2014 až 2018

Úroveň bydlení patří k jednomu ze základních ukazatelů životního standardu jednotlivce. V Královéhradeckém kraji převažují domácnosti žijící v rodinném domě (50,7 %), což ve srovnání s Hl. městem Prahou (12,3%) je významně více díky odlišnému charakteru bydlení. S odlišným charakterem bydlení úzce souvisí také plocha bytu a náklady na bydlení.

Náklady na bydlení jsou obvykle jednou z nejzásadnějších položek ovlivňující rozpočet domácností. Domácnosti v Královéhradeckém kraji v roce 2018 průměrně měsíčně vydaly za bydlení 5 042 Kč, což byla republikově 4. nejnižší hodnota. Nejvyšší náklady na bydlení vynakládají domácnosti v Hl. městě Praze (7 593 Kč), naopak nejméně v Kraji Vysočina (4 689 Kč).

 

Graf: Celkové měsíční náklady na bydlení domácnosti podle krajů

Součástí šetření Životních podmínek bylo také zjišťování subjektivních názorů členů domácnosti na socioekonomickou situaci. Z výsledků vyplynulo, že v Královéhradeckém kraji s příjmem s menšími obtížemi vycházelo 30,9 % domácností, což je pro srovnání s Hl. městem Prahou o 1,7 procentního bodu více. Naopak pouze 3,6 % domácností dosáhlo takového příjmu, že s ním vycházely velmi snadno.

Z dalších výsledků šetření vyplynulo, že 17,9 % domácností má problém s přílišným hlukem v okolí svého bydlení, 11,4 % s vlhkostí v bytě a 10,8 % se znečištěným okolím.

 

Více informací naleznete v publikaci Příjmy a životní podmínky domácností

Další informace o životních podmínkách domácností v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Čisté peněžní příjmy domácností vzrostly - aktualita v pdf
  • Složení domácností v Královéhradeckém kraji a roční příjmy na osobu v letech 2010 až 2018
  • Rozdělení domácností v Královéhradeckém kraji podle příjmových skupin v letech 2014 až 2018