Chov drůbeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018

 

Výsledky chovu drůbeže v Královéhradeckém kraji za rok 2018 zaznamenaly meziroční pokles celkových stavů, ale nárůst výroby jatečné drůbeže. V kraji se chovalo 9,6 % drůbeže v ČR, což je pátý největší chov. Stavy nosnic klesly ke konci roku o sedminu, což byl čtvrtý nejvyšší pokles mezi kraji a průměrná snáška na jednu nosnici byla pátá nejvyšší.

Stavy drůbeže k 31. prosinci 2018 dosáhly v Královéhradeckém kraji více než 2,4 mil. kusů, což představovalo meziroční pokles o 54,9 tis. kusů, tj. o 2,2 %. Chov drůbeže patří v Královéhradeckém kraji k významnému odvětví zemědělství. V České republice se jejich stavy proti stejnému období loňského roku zvýšily o 15,6 %. Na celorepublikovém chovu drůbeže se náš kraj podílel 9,6 %, čímž se v mezikrajském srovnání umístil na pátém místě. Nejvýraznější meziroční přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji a Hl. městě Praze (o 45,1 %), následoval kraj Jihočeský (o 40,4 %) a Moravskoslezský (o 37,5 %). K největšímu poklesu došlo v Karlovarském a Pardubickém kraji, a to o 16,4 %, resp. o 12,3 %.

Graf: Chov drůbeže v Královéhradeckém kraji v letech 2007 až 2018

Počínaje referenčním rokem 2010 se slepicí rozumí nosnice druhu Gallus gallus, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k vylíhnutí. Jejich počet ke sledovanému datu dosáhl v Královéhradeckém kraji téměř 470 tisíc kusů a klesl o 14,2 % (tj. o 77,6 tis. kusů). Mezi kraji to byl čtvrtý nejvyšší pokles. Nosnice tvořily téměř pětinu celkového stavu drůbeže v kraji a na počtu nosnic v České republice se krajský chov podílel 9,0 %. Celorepublikový stav nosnic byl v závěru roku vyšší o 5,2 %.

Tabulka: Chov drůbeže v Královéhradeckém kraji

Produkce konzumních vajec ke konci roku 2018 představovala 177,4 mil. kusů, což představuje třetí místo mezi kraji a sedmý největší meziroční nárůst mezi kraji v relativním vyjádření. Průměrná snáška na jednu slepici činila 312,1 kusů vajec a zařadila se tak na páté místo mezi kraji. Nejvyšší průměrnou snášku na jednu slepici měl kraj Karlovarský (331,6 kusů).

Prodej konzumních vajec v návaznosti na snižování administrativní zátěže respondentů není od referenčního roku 2010 předmětem šetření. Na základě analýzy časových řad provedené Českým statistickým úřadem a ministerstvem zemědělství lze jeho hodnotu odhadovat, a to ve výši 95 % snášky konzumních vajec.

Výroba jatečné drůbeže zahrnuje prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, prodej přímým spotřebitelům (vč. spotřeby a zpracování na výrobky ve vlastním podniku) a přímý vývoz. V roce 2018 se v Královéhradeckém kraji vyrobilo 12,1 tis. tun jatečné drůbeže v živé hmotnosti (o 148 tun ž. hm., tj. o 1,2 % více než v roce 2017). V České republice stoupla produkce jatečné drůbeže o 1,3 % na 257,0 tis. tun v živé hmotnosti.

 

Další informace naleznete v publikaci Chov drůbeže - 2018.

Více o zemědělství kraje v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Chov drůbeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018 - aktualita v pdf