Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021

 

V prvních třech měsících roku se v Královéhradeckém kraji ubytovalo 16,5 tisíce hostů. Meziročně přijelo o 94,5 % méně hostů, snížil se počet domácích i zahraničních návštěvníků. Pokles návštěvnosti byl způsoben celoroční pandemií koronaviru a z toho vyplývajícím omezením poskytování ubytovacích služeb a byl druhý nejvyšší mezi kraji. Průměrný pobyt hostů trval 8,1 noci a byl nejdelší mezi všemi kraji.

 

 

Během prvních třech měsíců roku 2021 se ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje 16,5 tisíce návštěvníků, což bylo o 285 tisíc (o 94,5 %) méně než v 1. čtvrtletí loňského roku. Na poklesu se podíleli jak domácí, tak i zahraniční hosté. Rezidenti (domácí hosté) tvořili 91,6 % z celkového počtu návštěvníků kraje a přijelo jich o 201 tisíc (tj. o 93,0 %) méně než v 1. čtvrtletí 2020. Pokles zahraniční klientely (nerezidentů) byl ještě významnější, hostů přijelo méně o 84 tisíc, tj. o 98,4 %. Do kraje zavítalo 5,9 % z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 6,7 % a zahraniční 2,5 %.

 

 

V kraji se ubytoval v zimní sezóně šestý nejvyšší počet domácích hostů mezi kraji (nejvíce v hl. městě Praze). Počet domácích hostů se v kraji přehoupl přes 15 tisíc, u osob ze zahraničí to bylo necelých 1,4 tisíce a kraj zde zaujal druhé nejnižší pořadí ze všech krajů za krajem Libereckým. V počtu zahraničních hostů bylo na prvním místě mezi kraji také hl. město Praha.

Meziroční procentní pokles hostů zaznamenaly všechny kraje. K nejvyššímu poklesu došlo u krajů Libereckého, Královéhradeckého a Hlavního města Prahy. U Libereckého kraje to byl pokles o 96,6 %, u Královéhradeckého o 94,5 % a u hl. města Prahy o 92,9 %.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) Královéhradeckého kraje byli turisté ze Slovenska (467 osob), kteří tvořili 33,4 % všech nerezidentů. Oproti 1. čtvrtletí 2020 jich přijelo o 3 491 (tj. o 88,2 %) méně. Procentuálně ještě větší pokles nastal u hostů ze sousedního Polska, kterých byl dle četnosti druhý nejvyšší počet (162 osob). Oproti loňskému 1. čtvrtletí jich přijelo o 27 806 méně (tj. o 99,4 %). Meziroční pokles zaznamenali i hosté ze zemí, které se umístily na dalších místech z hlediska četnosti; Německo (8,9 %), Ukrajina (7,3 %), Francie (5,8 %) a Itálie (3,4 %). K meziročnímu poklesu počtu hostů došlo v Královéhradeckém kraji u všech zahraničních zemí.

 

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních klesl v kraji meziročně o 88,4 %, přičemž větší pokles byl zaznamenán u zahraničních návštěvníků (- 98,4 %) než u domácích (- 84,4 %). Meziroční pokles počtu přenocování vykázaly všechny kraje. Největší pokles byl v Libereckém kraji, a to o 96,5 %, dále v hl. městě Praze (o 92,9 %) a v Karlovarském kraji (o 90,3 %).

 

 

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky činila v 1. čtvrtletí letošního roku 3,8 noci, z toho cizinci 3,0 noci a domácí hosté 4,0 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 8,1 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl nejdelší pobyt po kraji Olomouckém (6,3 noci) a Karlovarském (6,2 noci). Cizinci se ubytovali v kraji v průměru na 3,7 noci a domácí hosté na 8,5 noci.

 

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

KS ČSÚ v Hradci Králové

Tel.: 495 762 317

E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2021 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2021 podle krajů