Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

V prvních třech měsících roku se v Královéhradeckém kraji ubytovalo 303 tisíc hostů. Byl to mezi kraji druhý nejvyšší počet po Hl. městě Praze i druhý nejvyšší počet domácí klientely. Meziročně přijelo o 16,1 % méně hostů, snížil se počet domácích i zahraničních návštěvníků. Pokles návštěvnosti byl způsoben březnovou pandemií koronaviru. Do kraje zavítala necelá desetina z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice.

 

Během prvních třech měsíců roku 2020 se ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje 303,6 tisíc návštěvníků, což bylo o 58 tisíc (o 16,1 %) méně než v 1. čtvrtletí loňského roku. Na poklesu se podíleli jak domácí, tak i zahraniční hosté. Rezidenti (domácí hosté) tvořili 69,4 % z celkového počtu návštěvníků kraje a přijelo jich o 48,2 tisíc (tj. o 18,6 %) méně než v 1. čtvrtletí 2019. Pokles zahraniční klientely (nerezidentů) byl také významný, hostů přijelo méně o 10,1 tisíc, tj. o 9,8 %. Do kraje zavítala necelá desetina (9,8 %) z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 13,0 % a zahraniční 6,3 %.

 

 

V kraji se ubytoval v zimní sezóně druhý nejvyšší počet domácích hostů (nejvyšší počet byl v Hl. městě Praze). Počet domácích hostů se v kraji přehoupl přes 210 tisíc, u osob ze zahraničí to bylo necelých 93 tisíc a kraj zde zaujal třetí pořadí za Hl. městem Prahou a Karlovarským krajem.

Meziroční procentní pokles hostů zaznamenaly všechny kraje. K nejvyššímu poklesu došlo u krajů Jihomoravského, Ústeckého a Středočeského. U Jihomoravského kraje to byl pokles o 26,0 %, u Ústeckého o 25,8 % a u Středočeského kraje o 24,6 %.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) Královéhradeckého kraje byli turisté z Německa (36,8 tisíc osob), kteří tvořili 39,6 % všech nerezidentů. Oproti 1. čtvrtletí 2019 jich přijelo o 2 295 (tj. o 5,9 %) méně. Procentuálně ještě větší pokles nastal u hostů ze sousedního Polska, kterých byl dle četnosti druhý nejvyšší počet (29,5 tisíc osob). Oproti loňskému 1. čtvrtletí jich přijelo o 3 822 méně (tj. o 11,5 %). Meziroční pokles zaznamenali i hosté ze zemí, které se umístily na dalších místech z hlediska četnosti; Dánsko (3,5 %), Slovensko (21,1 %), Nizozemsko (20,2 %) a Rusko (5,0 %). Jedině u Spojeného království došlo k růstu počtu hostů, a to o 10,6 %.

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních klesl v kraji meziročně o 12,2 %, přičemž větší pokles byl zaznamenán u domácích návštěvníků (- 14,9 %) než u zahraničních (- 5,7 %). Meziroční pokles počtu přenocování vykázaly všechny kraje. Největší pokles byl v Hlavním městě Praze, a to o 23,7 %, dále v Jihomoravském kraji (o 22,4 %) a ve Středočeském kraji (o 22,1 %).

 

 

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky činila v 1. čtvrtletí letošního roku 2,9 noci, z toho cizinci 2,8 noci a domácí hosté 2,9 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,9 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,6 noci). Cizinci se ubytovali v kraji v průměru na 4,0 noci a domácí hosté na 3,8 noci.

 

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

KS ČSÚ v Hradci Králové

Tel.: 495 762 317

E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2020 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2020 podle krajů