Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

V prvních třech měsících roku se v Královéhradeckém kraji ubytovalo téměř 370 tisíc hostů. Byl to mezi kraji druhý nejvyšší počet po Hl. městě Praze i druhý nejvyšší počet domácí klientely. Meziročně přijelo o 5,2 % více hostů, zvýšil se počet domácích i zahraničních návštěvníků. Do kraje zavítala necelá desetina z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice.

Během prvních třech měsíců roku 2019 se ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje 369,9 tisíc návštěvníků, což bylo o 18 tisíc (o 5,2 %) více než v 1. čtvrtletí loňského roku. Na nárůstu se podíleli jak domácí, tak i zahraniční hosté. Rezidenti (domácí hosté) tvořili 71,6 % z celkového počtu návštěvníků a přijelo jich o 10,5 tisíc (tj. o 4,1 %) více než v 1. čtvrtletí 2018. Nárůst zahraniční klientely (nerezidentů) byl také významný, hostů přijelo více o 7,7 tisíc, tj. o 7,9 %. Do kraje zavítala necelá desetina (9,2 %) z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 13,3 % a zahraniční 5,2 %.

V kraji se ubytoval v zimní sezóně druhý nejvyšší počet domácích hostů (nejvyšší počet byl v Hl. městě Praze). Počet domácích hostů se v kraji přehoupl přes 264 tisíc, u osob ze zahraničí to bylo přes 104 tisíc a kraj zde zaujal čtvrté pořadí za Hl. městem Prahou, Karlovarským krajem a Jihomoravským krajem.

Meziroční procentní nárůst hostů nezaznamenaly všechny kraje, u tří došlo k poklesu. Byly to kraje Ústecký, Středočeský a Hlavní město Praha. K nejvyššímu nárůstu došlo u krajů Jihomoravského, Královéhradeckého a Kraje Vysočina. U Jihomoravského kraje to byl nárůst o 7,2 %, u krajů Královéhradeckého a Vysočina pětiprocentní.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) Královéhradeckého kraje byli turisté z Německa (39 tisíc osob), kteří tvořili 37,1 % všech nerezidentů. Oproti 1. čtvrtletí 2018 jich přijelo o 1 285 (tj. o 3,4 %) více. Procentuálně podobný nárůst nastal u hostů ze sousedního Polska, kterých byl dle četnosti druhý nejvyšší počet – 33,7 tisíc osob. Oproti loňskému 1. čtvrtletí jich přijelo o 1 035 více (tj. o 3,2 %). Meziroční nárůst zaznamenali i hosté ze zemí, které se umístily na dalších místech z hlediska četnosti; Slovensko (24,3 %), Dánsko (15,8 %), Nizozemsko (10,9 %), Rusko (37,9 %) a Spojené království (18,5 %).  

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl v kraji meziročně o 6,3 %, přičemž větší nárůst byl zaznamenán u zahraničních návštěvníků (7,3 %) než u domácích (5,9 %). Meziroční nárůst počtu přenocování nevykázaly všechny kraje, u pěti krajů došlo k poklesu. Největší pokles byl v Hlavním městě Praze a to o 2,6 %. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly Kraj Vysočina (o 9,1 %) a Královéhradecký kraj (o 6,3 %).

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky činila v 1. čtvrtletí letošního roku 2,7 noci, z toho cizinci 2,6 noci a domácí hosté 2,8 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,7 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,7 noci). Cizinci se ubytovali v kraji v průměru 3,8 noci a domácí hosté 3,6 noci.

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 - aktualita v pdf