Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

Výsledky cestovního ruchu za devět měsíců letošního roku ukazují na meziroční nárůst návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje. Domácích hostů se ubytovalo meziročně o polovinu více a zahraničních tři a půl krát více. V samotném 3. čtvrtletí proti stejnému období roku 2021 hostů celkově o 4,9 % ubylo a bylo to způsobeno úbytkem domácích hostů.

 

Podle předběžných výsledků v cestovním ruchu od ledna do září se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo celkem 1 213,2 tis. hostů, tj. o 494,5 tis. návštěvníků více než za tři čtvrtletí roku 2021, tj. zvýšení o dvě třetiny. V celé České republice byl nárůst o 6 758,5 tis. osob, tj. o čtyři pětiny.

V kraji se ubytovalo meziročně více domácích i zahraničních hostů (nerezidentů). Domácí hosté (rezidenti) tvořili 83,4 % hostů hromadných ubytovacích zařízení v kraji a oproti stejnému období loňského roku jich přijelo o 349,4 tis. (o 52,7 %) více. Hostů ze zahraničí přijelo o 145,0 tisíc více (v relativním vyjádření o 259,6 %). Z celkového počtu hostů tvořili nerezidenti 16,6 %. 

Královéhradecký kraj navštívilo 8,0 % celkového počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení v ČR, domácí klienti se podíleli na celorepublikovém počtu 10,3 % a zahraniční 3,8 %.

V ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se za období leden–září 2022 ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po hlavním městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Počet domácích hostů byl mezi kraji také čtvrtý nejvyšší (po Jihomoravském kraji, hlavním městě Praze a Jihočeském kraji) a v případě zahraničních hostů byl pátý nejvyšší (po hlavním městě Praze, Jihomoravském, Karlovarském a Jihočeském kraji).

Podobně jako v Královéhradeckém kraji došlo k meziročnímu zvýšení počtu hostů ve všech ostatních krajích. Královéhradecký kraj měl čtvrtý nejvyšší nárůst návštěvnosti (o dvě třetiny). Nejvyšší nárůst byl v hlavním městě Praze (o 208,3 %), Karlovarském kraji (o 78,0 %) a Moravskoslezském kraji (o 71,0 %) a na zvýšeném počtu návštěvníků se podíleli jak domácí, tak zahraniční hosté.

Letní sezóna přinesla oživení poptávky po ubytování z řad zahraničních návštěvníků, ale poptávka domácích hostů se snížila. V samotném 3. čtvrtletí roku se v Královéhradeckém kraji ubytovalo 547,0 tis. hostů. Proti 3. čtvrtletí 2021 hostů celkově ubylo o 28,4 tis., tj. o 4,9 %. V období červenec–září se ubytovalo v kraji o 65,5 tis. domácích hostů, tj. o 12,4 %, méně a o 37,1 tis. zahraničních hostů, tj. o 78,1 %, více.

 

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (67,1 tis. osob), kteří tvořili třetinu všech nerezidentů. Oproti období leden–září 2021 jich přijelo o 49,9 tis., tj. o 290,7 % více. Počet hostů z Polska, kteří obsadili dle četnosti hostů druhé místo, byl 47,5 tis. (o 38,6 tis. více, tj. o 431,2 %). Hosté z Polska tvořili téměř čtvrtinu všech nerezidentů. Meziroční nárůst nastal i u hostů ze sousedního Slovenska, kterých se ubytovalo celkem 23,8 tis., a to bylo o 13,0 tis. osob, tj. o 121,1 % více. Celkově tvořili 11,8 % nerezidentů, a byl to třetí nejvyšší počet.

Další nejčastější návštěvníci přijeli z Nizozemska, Dánska, Ukrajiny a Litvy. U všech těchto států meziročně počet hostů vzrostl, nejvíce u Dánska (o 6 276 osob, tj. o 758,9 %) a Ukrajiny (o 4 766 osob, tj. o 366,6 %). Je ale potřeba upozornit na to, že meziroční indexy jsou ovlivněny různým stupněm opatření proti covidu v roce 2021 a 2022.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje meziročně vzrostl o 63,8 %, u zahraničních hostů (o 302,0 %) byl vyšší než u domácí klientely (o 47,4 %). Nerezidenti tvořili z celkového počtu přenocování v kraji 15,8 %. Meziroční nárůst počtu přenocování vykázaly všechny kraje. Největší meziroční zvýšení počtu přenocování zaznamenaly hlavní město Praha (o 214,5 %), kraj Karlovarský (o 71,1 %) a Královéhradecký (o 63,8 %). 

Průměrná doba pobytu ve sledovaných ubytovacích zařízeních v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2022 činila 2,7 noci, z toho cizinci 2,5 noci a domácí hosté 2,8 noci. V Královéhradeckém kraji byla doba pobytu oproti průměru ČR vyšší, v průměru 3,2 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl třetí nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (3,7 noci) a Olomouckém (3,2 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,1 noci, domácí hosté 3,2 noci.

V samotném 3. čtvrtletí 2022 dosáhl počet přenocování hostů v kraji 1,8 mil. a proti 3. čtvrtletí loňského roku to byl úbytek o 107,5 tis. přenocování, tj. o 5,8 %. Na snížení počtu přenocování se podíleli domácí hosté, jejich pokles představoval 12,9 %, u zahraničních hostů nastal nárůst o 89,7 %.

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

 

 

 

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 - komentář v PDF
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle krajů