Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Výsledky cestovního ruchu za devět měsíců letošního roku ukazují na pokračující pokles návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje. Domácích hostů se ubytovalo v důsledku koronavirových opatření meziročně o 14,7 % méně a zahraničních o dvě pětiny méně. Letní sezóna přinesla oživení a meziročně přibylo v samotném 3. čtvrtletí proti roku 2019 téměř o desetinu hostů více, přitom domácích o dvě pětiny.

 

Podle předběžných výsledků v cestovním ruchu od ledna do září se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo celkem 936,0 tis. hostů, tj. o 244,3 tis. návštěvníků méně než za tři čtvrtletí roku 2019, tj. snížení o pětinu. V celé České republice byl pokles o 7 228,8 tis. osob, tj. o 41,8 %. Letní sezóna přinesla oživení poptávky po ubytování, ale pouze z řad domácích hostů, cizinci stále chyběli a tento propad se dosud nepodařilo vykompenzovat zvýšenou domácí návštěvností.

Domácí hosté (rezidenti) tvořili 84,0 % hostů hromadných ubytovacích zařízení v kraji a oproti stejnému období loňského roku jich přijelo o 135,6 tis. (o 14,7 %) méně. Menší byl v absolutním vyjádření pokles hostů ze zahraničí, kterých přijelo o 108,7 tisíc méně (v relativním vyjádření o 42,0 %). Z celkového počtu hostů tvořili nerezidenti 16,0 %.

 

Tabulka: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů

 

Královéhradecký kraj navštívilo 9,3 % celkového počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení v ČR, domácí klienti se podíleli na celorepublikovém počtu 10,6 % a zahraniční 5,7 %.

 

V ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se za období leden–září 2020 ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po hlavním městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Počet domácích hostů byl mezi kraji třetí nejvyšší (po Jihočeském a Jihomoravském kraji) a v případě zahraničních hostů byl čtvrtý nejvyšší (po hlavním městě Praze, Karlovarském a Jihomoravském kraji).

 

Podobně jako v našem kraji došlo k meziročnímu snížení počtu hostů ve všech dalších krajích. Po kraji Libereckém jsme měli druhý nejnižší propad návštěvnosti (o pětinu). Nejvyšší pokles byl v hlavním městě Praze (o dvě třetiny), citelně zde chyběli zahraniční hosté, dále kraje Jihomoravský (o 36,2  %) a Středočeský (o 33,2 %).

 

V samotném 3. čtvrtletí tohoto roku se v Královéhradeckém kraji ubytovalo 548,4 tis. hostů. Proti 3. čtvrtletí 2019 hostů výrazně přibylo, v období vrcholné letní sezóny to bylo o 46,9 tis. hostů více, tj. o 9,4 %. V období červenec–září se ubytovalo v kraji o 58,9 tis. domácích hostů, tj. o 20,9 % více a o 39,0 tis. zahraničních hostů, tj. o 42,8 % méně.

 

Graf: Nerezidenti v HUZ Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (60,6 tis. osob), kteří tvořili dvě pětiny všech nerezidentů. Oproti období leden–září 2019 jich přijelo o 41,1 tis. (o dvě pětiny) méně. Pokles nastal i u hostů ze sousedního Polska, kteří obsadili dle četnosti hostů druhé místo. Ubytovalo se jich celkem 41,4 tis., a to bylo o 19,9 tis. osob, tj. o 32,4 % méně než ve srovnatelném období loňského roku. Celkově tvořili více než čtvrtinu nerezidentů. Ubylo i hostů ze Slovenska (o 9,6 tis. osob, tj. o 43,1 %), celkem se jich ubytovalo 12,7 tis. osob, a to byl třetí nejvyšší počet. Další nejčastější návštěvníci přijeli z Dánska, Nizozemska, Ruska, Ukrajiny a Spojeného království. U všech těchto států meziročně počet hostů klesl, nejvíce u Nizozemska (o 5 049 osob, tj. o 44,4 %) a Ruska (o 2 803 osob, tj. o 47,5 %).

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje meziročně klesl o 15,8 %, pokles u zahraničních hostů (o 37,6 %) byl vyšší než u domácí klientely (o 9,5 %). Nerezidenti tvořili z celkového počtu přenocování v kraji 16,7 %. Meziroční pokles počtu přenocování vykázaly všechny kraje. Největší meziroční snížení počtu přenocování zaznamenaly hlavní město Praha (o dvě třetiny), kraj Karlovarský (o 38,6 %) a Ústecký (o 30,2 %).

 

Tabulka: Přenocování v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů

 

Průměrná doba pobytu ve sledovaných ubytovacích zařízeních v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2020 činila 2,9 noci, z toho cizinci 2,7 noci a domácí hosté 2,9 noci. V Královéhradeckém kraji byla doba pobytu oproti průměru ČR vyšší, v průměru 3,4 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (3,9 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,6 noci, domácí hosté 3,4 noci.

V samotném 3. čtvrtletí 2020 dosáhl počet přenocování hostů v kraji 1,8 mil. a proti 3. čtvrtletí loňského roku to byl přírůstek o 154,2 tis. přenocování, tj. o 9,5 %. Na zvýšení počtu přenocování se podíleli domácí hosté, jejich nárůst představoval 21,9 %, u zahraničních hostů byl pokles téměř poloviční.

 

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů