Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Výsledky cestovního ruchu za devět měsíců letošního roku ukazují na pokračující růst návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje. Domácích hostů přijelo meziročně o 2,9 % více, zahraničních o 7,8 % více. Nejvíc zahraničních hostů přijelo z Německa, Polska a Slovenska. Trend rostoucí návštěvnosti se tak znovu potvrdil i v hlavní turistické sezóně.

 

Podle předběžných výsledků v cestovním ruchu, za období leden až září 2019, se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo celkem 1 176,9 tis. hostů, tj. o 44,8 tis. návštěvníků více než za tři čtvrtletí roku 2018, tj. zvýšení o 4,0 %. V celé České republice byl nárůst o 527,3 tis. osob, tj. o 3,1 %.

Domácí hosté (rezidenti) tvořili více než tři čtvrtiny (77,4 %) hostů hromadných ubytovacích zařízení v kraji a oproti stejnému období loňského roku jich přijelo o 25,5 tis. (o 2,9 %) více. Menší byl v absolutním vyjádření nárůst hostů ze zahraničí, kterých přijelo o 19,3 tisíc více (v relativním vyjádření o 7,8 %). Z celkového počtu hostů tvořili nerezidenti 22,6 %. Královéhradecký kraj navštívilo 6,8 % celkového počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení v ČR, domácí klienti se podíleli na celorepublikovém počtu 10,1 % a zahraniční 3,2 %.

Tabulka: Hosté v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů

V  ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se za období leden–září 2019 ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Počet domácích hostů byl mezi kraji třetí nejvyšší (po Jihomoravském a Jihočeském kraji) a v případě zahraničních hostů byl pátý nejvyšší (po Hl. městě Praze, Jihomoravském, Karlovarském a Jihočeském kraji).

Podobně jako v našem kraji došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů ve všech dalších krajích. Nejvyšší nárůst byl v krajích Olomouckém (o 8,8 %), Plzeňském (o 6,0 %) a Karlovarském (o 5,9 %). Ve srovnání s  loňským rokem, kdy několik krajů dosáhlo více než desetiprocentního nárůstu, byly ale letošní rozdíly u všech krajů méně než desetinové.

V samotném 3. čtvrtletí tohoto roku se v kraji ubytovalo 497,7 tis. hostů. Proti předešlému 2. čtvrtletí hostů také přibylo, v období vrcholné letní sezóny to bylo o 188,4 tis. hostů, tj. o tři pětiny více. V období červenec–září se ubytovalo v kraji o 160,7 tis. domácích hostů a o 27,7 tisíce zahraničních hostů více než ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

 

Graf: Nerezidenti v HUZ Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (103,6 tis. osob), kteří tvořili dvě pětiny všech nerezidentů. Oproti období leden–září 2018 jich přijelo o 6,9 tis. (o 7,1 %) více. Nárůst byl i u hostů ze sousedního Polska, kteří obsadili dle četnosti hostů druhé místo. Ubytovalo se jich celkem 62,2 tis. a to bylo o 4,2 tis. osob, tj. o 7,3 % více než ve srovnatelném období loňského roku. Celkově tvořili téměř čtvrtinu nerezidentů. Přibylo i hostů ze Slovenska (o 272 osob, tj. o 1,2 %), celkem se jich ubytovalo 23,5 tis. osob, a to byl třetí nejvyšší počet. Další nejčastější návštěvníci pocházejí z Nizozemska, Dánska, Ruska, Litvy a Rakouska. U všech těchto států meziročně počet hostů vzrostl, nejvíce u Dánska (o 1 122 osob, tj. o 16,2 %) a Ruska (o 996 osob, tj. o 18,9 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje vzrostl meziročně o 3,0 %, růst u zahraničních hostů (o 7,7 %) byl vyšší než u domácí klientely (o 1,7 %). Nerezidenti tvořili z celkového počtu přenocování v kraji necelou čtvrtinu (23,1 %). Meziroční nárůst počtu přenocování vykázaly všechny kraje kromě Kraje Vysočina. Zde došlo k poklesu počtu přenocování o 0,3 %. Největší meziroční zvýšení počtu přenocování zaznamenaly kraje Olomoucký (o 7,0 %), Plzeňský (o 6,3 %) a Liberecký (o 6,2 %). Více než desetiprocentního meziročního nárůstu jako v loňském roce už však žádný kraj také nedosáhl.

Tabulka: Přenocování v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů

Průměrná doba pobytu ve sledovaných ubytovacích zařízeních v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2019 činila 2,6 noci, z toho cizinci 2,5 noci a domácí hosté 2,8 noci. V Královéhradeckém kraji byla doba pobytu oproti průměru ČR vyšší, v průměru 3,2 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,5 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,3 noci, domácí hosté 3,2 noci.

V samotném 3. čtvrtletí 2019 dosáhl počet přenocování hostů v kraji 1,6 mil. a proti 2. čtvrtletí tohoto roku to byl rozdíl o 767,2 tis. Na zvýšení počtu přenocování se podíleli zahraniční i domácí hosté, jejich nárůst představoval 654,3 tis. u domácích hostů a 112,8 tisíc u zahraničních.

 

Více informací najdete v časových řadách.

 Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů