Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Výsledky cestovního ruchu za devět měsíců letošního roku ukazují na pokračující růst návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje. Domácích hostů přijelo o 7,5 % více, zahraničních o desetinu více. Nejvíc zahraničních hostů přijelo z Německa, Polska a Slovenska. Trend rostoucí návštěvnosti se tak znovu potvrdil i v hlavní turistické sezóně.

Podle předběžných výsledků v cestovním ruchu, za období leden až září 2018, se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo celkem 1 138,4 tis. hostů, tj. o 85,0 tis. návštěvníků více než za tři čtvrtletí roku 2017, tj. nárůst o 8,1 %. V celé České republice to byl nárůst o 1 043,7 tis. osob, tj. o 6,6 %.

Domácí hosté (rezidenti) tvořili více než tři čtvrtiny (77,6 %) hostů hromadných ubytovacích zařízení v kraji a oproti stejnému období loňského roku jich přijelo o 61,6 tis. (o 7,5 %) více. Menší byl v absolutním vyjádření nárůst hostů ze zahraničí, kterých přijelo o 23,4 tisíc více (v relativním vyjádření o 10,1 %). Z celkového počtu hostů tvořili nerezidenti 22,4 %. Královéhradecký kraj navštívilo 6,8 % z celkového počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení v ČR, domácí klienti se podíleli na celorepublikovém počtu 10,2 % a zahraniční 3,1 %.

V  zařízeních Královéhradeckého kraje se za období ledenzáří 2018 ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Počet domácích hostů byl mezi kraji třetí nejvyšší (po Jihomoravském a Jihočeském kraji) a v případě zahraničních hostů byl pátý nejvyšší (po Hl. městě Praze, Jihomoravském, Karlovarském a Jihočeském kraji).

Tabulka: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2018 podle krajů

Podobně jako v našem kraji došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů ve všech dalších krajích. Nejvyšší nárůst byl v krajích Plzeňském (o 13,8 %), Karlovarském (o 11,6 %) a Středočeském (o 11,2 %). Více než desetiprocentní nárůst zaznamenal ještě Moravskoslezský kraj, u ostatních krajů byl nárůst méně než desetiprocentní.

Proti předešlému 2. čtvrtletí roku 2018 hostů v kraji také přibylo. V období vrcholné letní sezóny to bylo o 202,1 tis. hostů více. V období červeneczáří se ubytovalo v kraji o 171,3 tis. domácích hostů a o 30,8 tisíce zahraničních hostů více než ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Graf: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (100,8 tis. osob), kteří tvořili dvě pětiny všech nerezidentů. Oproti období ledenzáří 2017 jich přijelo o 7,8 tis. (o 8,4 %) více. Ještě větší nárůst byl u hostů ze sousedního Polska, kteří obsadili dle četnosti hostů druhé místo. Přijelo jich celkem 59,1 tis. a to bylo o 8,8 tis. osob (o jednu šestinu) více než ve srovnatelném období loňského roku. Celkově tvořili téměř čtvrtinu nerezidentů. Přibylo i hostů ze Slovenska (o 3,5 tis. osob, tj. také o šestinu více), celkem se jich ubytovalo 23,9 tis. osob a to byl třetí nejvyšší počet. Další nejčastější návštěvníci pocházejí z Nizozemska, Dánska, Ruska, Litvy a Rakouska. Mezi nimi meziročně klesl počet hostů pouze z Nizozemska (o 646 osob, tj. o 5,7 %) a nepatrně z Ruska (o 63 osob, tj. o 1,1 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje vzrostl meziročně o 6,9 %, růst u zahraničních hostů (o 7,4 %) byl vyšší než u domácí klientely (o 6,8 %). Nerezidenti tvořili z celkového počtu přenocování v kraji necelou čtvrtinu (22,9 %). Meziroční nárůst počtu přenocování vykázaly opět všechny kraje. Kraje Středočeský a Plzeňský zaznamenaly největší meziroční zvýšení počtu přenocování (o 11,2 %).

Tabulka: Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2018 podle krajů

Průměrná doba pobytu ve sledovaných ubytovacích zařízeních v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018 činila 2,7 noci, z toho cizinci 2,5 noci a domácí hosté 2,8 noci. V Královéhradeckém kraji byla doba pobytu oproti průměru ČR vyšší, v průměru 3,3 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,5 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,4 noci, domácí hosté 3,3 noci.

V samotném 3. čtvrtletí 2018 dosáhl počet přenocování hostů v kraji 1,6 mil. a proti 2. čtvrtletí tohoto roku to byl rozdíl o 787,2 tis. Na zvýšení počtu přenocování se podíleli zahraniční i domácí hosté, jejich nárůst představoval 661,6 tis. u domácích hostů a 125,5 tisíc u zahraničních.

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 - aktualita v pdf