Cestovní ruch v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Výsledky cestovního ruchu za prvních devět měsíců letošního roku ukazují na meziroční růst návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje. Přibylo hostů domácích i zahraničních a jejich počet opět překročil jeden milión. Nejvíc zahraničních hostů přijelo z Německa, Polska a Slovenska a jejich počet se meziročně také zvýšil.

Podle předběžných výsledků v cestovním ruchu, za období leden až září 2017, se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo celkem 1 068,6 tis. hostů, tj. o 109,3 tis. návštěvníků více než za tři čtvrtletí roku 2016. Meziroční zvýšení počtu ubytovaných hostů zaznamenaly všechny kraje. V celé České republice to byl nárůst o 1 400,6 tis. osob, tj. o 9,7 %.

Domácí hosté (rezidenti) tvořili více než tři čtvrtiny (77,8 %) hostů hromadných ubytovacích zařízení v kraji a oproti stejnému období loňského roku jich přijelo o 92,1 tis. (o 12,5 %) více. Menší byl v absolutním i relativním vyjádření nárůst hostů ze zahraničí, kterých přijelo o 17,1 tisíc více (o 7,8 %). Z celkového počtu hostů tvořili nerezidenti 22,2 %. Královéhradecký kraj navštívilo 6,7 % z celkového počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení v ČR, domácí klienti se podíleli na celorepublikovém počtu 10,3 % a zahraniční 3,0 %.

V  zařízeních Královéhradeckého kraje se za období leden – září 2017 ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Počet domácích hostů byl mezi kraji třetí nejvyšší (po Jihomoravském a Jihočeském kraji) a v případě zahraničních hostů byl pátý nejvyšší (po Hl. městě Praze, Karlovarském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Tabulka: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2017 podle krajů

Podobně jako v našem kraji došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů ve všech dalších krajích. Nejvyšší nárůst byl v krajích Karlovarském (o 16,8 %), Ústeckém (o 15,4 %) a Jihomoravském (o 13,6 %). Více než desetiprocentní nárůst zaznamenalo ještě dalších šest krajů.

Proti předešlému 2. čtvrtletí roku 2017 hostů v kraji také přibylo. V období vrcholné letní sezóny to bylo o 197,8 tis. hostů více. V období červenec – září se ubytovalo v kraji o 173,1 tis. domácích hostů a o téměř 25 tisíc zahraničních hostů více než ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Graf: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (94,9 tis. osob), kteří tvořili dvě pětiny všech nerezidentů. Oproti období leden – září 2016 jich přijelo o 4,2 tis. (o 4,6 %) více. Ještě větší nárůst byl u hostů ze sousedního Polska, kteří obsadili dle četnosti hostů druhé místo. Přijelo jich celkem 50,8 tis. a to bylo o 8,7 tis. osob (o jednu pětinu) více než ve srovnatelném období loňského roku. Přibylo i hostů ze Slovenska (o 1,7 tis. osob, tj. o 8,4 %), celkem se jich ubytovalo 21,4 tis. osob a to byl třetí nejvyšší počet. Další nejčastější návštěvníci pocházejí z Nizozemska, Dánska, Ruska a Litvy. Mezi nimi meziročně klesl pouze počet hostů z Dánska (o 660 osob, tj. o 10,2 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje vzrostl meziročně o 11,3 %, růst u zahraničních hostů (o 6,2 %) byl nižší než u domácí klientely (o 12,9 %). Nerezidenti tvořili z celkového počtu přenocování v kraji necelou čtvrtinu (22,9 %). Meziroční nárůst počtu přenocování vykázaly opět všechny kraje. Jihomoravský kraj zaznamenal největší meziroční zvýšení počtu přenocování (o 15,2 %).

Tabulka: Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2017 podle krajů

Průměrná doba pobytu ve sledovaných ubytovacích zařízeních v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017 činila 2,7 noci, z toho cizinci 2,6 noci a domácí 2,8 noci. V Královéhradeckém kraji byla doba pobytu oproti průměru ČR vyšší, v průměru 3,3 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,8 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,4 noci, domácí hosté 3,3 noci.

V samotném 3. čtvrtletí 2017 dosáhl počet přenocování hostů v kraji téměř 1,6 mil. a proti 2. čtvrtletí tohoto roku to byl rozdíl o 788,8 tis. Na zvýšení počtu přenocování se podíleli zahraniční i domácí hosté, jejich nárůst představoval 686,8 tis. u domácích hostů a 102,1 tisíc u zahraničních.

Byla provedena revize údajů za 1. a 2. čtvrtletí 2017. Údaje za 3. čtvrtletí jsou předběžné. Definitivní údaje za všechna čtvrtletí roku 2017 budou známy nejpozději v dubnu 2018.

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.