Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v roce 2019

 

V roce 2019 byla v Královéhradeckém kraji zahájena výstavba 1 645 bytů, meziročně se počet bytů zvýšil o 51 bytů. Dokončeno bylo celkem 1 703 bytů, tj. o 229 bytů meziročně více.

Z dlouhodobého pohledu byl vývoj bytové výstavby v Královéhradeckém kraji v období let 1996−2019 značně kolísavý. Pokles počtu zahájených bytů trval téměř nepřetržitě od roku 2008, podařilo se ho zvrátit v roce 2016. Maximum počtu zahájených a dokončených bytů v daném období bylo v roce 2008. V posledním desetiletí 2010−2019 došlo ve srovnání s desetiletím předchozím 2000−2009 k  poklesu počtu zahájených i dokončených bytových jednotek (u počtu zahájených bytů o 5 005 bytů, u počtu dokončených bytů o 1 851 bytů).

 

Zahájené byty

V Královéhradeckém kraji byla v roce 2019 zahájena výstavba 1 645 nových bytů, což bylo o 3,0 % bytů méně ve srovnání s rokem 2018. Nejvyšší počet zahájené bytové výstavby byl ve 4. čtvrtletí roku (473 bytů), v roce 2018 tomu bylo ve 3. čtvrtletí. Z celkového počtu zahájených bytů jich nejvíce připadlo na výstavbu v rodinných domech (relativně 67,7 %). V kategorii domovů a penzionů pro seniory byla zahájena výstavba 24 bytových jednotek, a to v okrese Trutnov.

V České republice byla v roce 2019 zahájena výstavba 38 677 bytů, jedná se meziročně o nárůst 5 556 bytových jednotek (relativně o 16,8 %). Z pohledu krajů byl nejvyšší počet zahájených bytů ve Středočeském kraji a hl. městě Praze (6 489, resp. 6 487 bytů), naopak nejnižší v Karlovarském kraji (947 bytů). V Královéhradeckém kraji bylo zahájeno 4,3 % z celkového počtu všech zahájených bytů v ČR, čímž se kraj umístil na 13. příčce.

 

 

V meziokresním srovnání byl nejvyšší počet zahájených bytů již tradičně v okrese Hradec Králové (506 bytů), nejméně bytů bylo zahájeno v okrese Jičín (205 bytů). Průměrně bylo v kraji zahájeno 329 bytů v každém z okresů.

Meziročně vzrostl počet zahájených bytů v okresech Jičín, Náchod a Trutnov. Naopak v okresech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou došlo k poklesu počtu zahájených bytů (o 106, resp. 49 bytů).

 

 

Dokončené byty

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2019 dokončeno 1 703 nových bytů, což znamenalo ve srovnání s rokem předchozím nárůst o 15,6 %. Nejvíce bytových jednotek bylo dokončeno v průběhu 4. čtvrtletí roku (475 bytů), rovněž jako v roce předchozím. Naopak nejméně bytových jednotek bylo dokončeno ve 3. čtvrtletí roku.

V celé České republice byla v roce 2019 dokončena výstavba 36 422 bytových jednotek, což znamenalo ve srovnání s rokem předchozím nárůst o 2 554 bytů (relativně o 7,6 %). V mezikrajském srovnání bylo nejvíce dokončených bytů ve Středočeském kraji (7 035 bytů), naopak nejméně dokončených bytů bylo v kraji Karlovarském (684 bytů). V Královéhradeckém kraji bylo dokončeno 4,4 % ze všech dokončených bytů v ČR, čímž se kraj zařadil na 6. příčku.

Meziročně došlo ve všech krajích s výjimkou Středočeského, Libereckého a Moravskoslezského kraje ke zvýšení počtu dokončených bytů. Ve Středočeském kraji došlo k poklesu o 2,9 %. Nejvyšší relativní nárůst počtu dokončených bytů zaznamenal kraj Karlovarský (40,2 %). V Královéhradeckém kraji došlo k nárůstu o 15,6 % a 6. místo mezi kraji.

 

 

Nejvyšší počet bytů byl dokončen v okrese Hradec Králové (484 bytů), naopak nejméně v okrese Náchod a Rychnov nad Kněžnou (shodně 247 bytů).

 

 

 

Více informací naleznete v časových řadách.

Další údaje o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Stavebnictví, byty

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v roce 2019 - aktualita v pdf
  • Zahájené byty podle druhu stavby a okresů v Královéhradeckém kraji v roce 2019
  • Dokončené byty podle druhu stavby a kraje v roce 2019
  • Dokončené byty podle druhu stavby a okresu v Královéhradeckém kraji v roce 2019