Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v roce 2018

 

V roce 2018 byla v Královéhradeckém kraji zahájena výstavba 1 696 bytů, což je o 268 bytů více než v roce 2017. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů zejména v okrese Rychnov nad Kněžnou. Dokončených bytů bylo v roce 2018 cekem 1 474, což je o 259 bytů více než v roce předcházejícím. 

Z dlouhodobého pohledu byl  vývoj bytové výstavby v Královéhradeckém kraji v období let 1996−2018 značně kolísavý. Pokles počtu zahájených bytů trval téměř nepřetržitě od roku 2008 a podařilo se ho zvrátit v roce 2015. Maximum počtu zahájených a dokončených bytů v daném období bylo v roce 2008. V posledním desetiletí (2009−2018) došlo ve srovnání s desetiletím předchozím (1999−2018) k významnému poklesu počtu zahájených i dokončených bytových jednotek (u počtu zahájených bytů o 4  504 bytů, u počtu dokončených bytů o 2 067 bytů).

Graf: Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v letech 1996 až 2018

V Královéhradeckém kraji byla v roce 2018 zahájena výstavba 1 696 nových bytů, což bylo o 18,8 % bytů více ve srovnání s rokem 2017. Nejvyšší počet zahájené bytové výstavby byl ve 3. čtvrtletí roku (481 bytů), rovněž jako v roce 2017. Z celkového počtu zahájených bytů jich nejvíce připadlo  na výstavbu v rodinných domech (relativně 56,7 %). V kategorii domovů a penzionů pro seniory nebyla zahájena výstavba ani jedné bytové jednotky.

V České republice byla v roce 2018 zahájena výstavba 33 121 bytů, což byl ve srovnání s rokem předchozím mírný nárůst o 1 600 bytových jednotek (relativně o 5,1 %). Z pohledu krajů nejvyšší absolutní počet zahájených bytů byl ve Středočeském kraji (19,0 %) a nejnižší v Karlovarském kraji (1,9 %). Královéhradecký kraj s počtem 1 696 zahájených bytů (relativně 5,1 %) obsadil mezi kraji devátou příčku.

Tabulka: Zahájené byty podle druhu stavby a kraje v roce 2018

Na meziročním nárůstu počtu zahájených bytů v Královéhradeckém kraji se podílel především přírůstek bytů v rodinných domech (95 bytů) a  bytových domech (117 bytů). V kategorii nebytových budov a ve stavebně upravených nebytových prostorách došlo k úbytku 45 bytů. 

V meziokresním srovnání byl nejvyšší počet zahájených bytů v okrese Hradec Králové (36,1 %) a Rychnově nad Kněžnou (21,2 %). Naopak nejnižší počet zahájené bytové výstavby je již dlouhodobě v okrese Jičín (9,7 %).

Meziročně vzrostl počet zahájených bytů ve všech okresech Královéhradeckého kraje, přičemž téměř o třetinu v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 31,9 %).

Tabulka: Zahájené byty podle druhu stavby a okresů v Královéhradeckém kraji v roce 2018

Ukazatel intenzity bytové výstavby udává počet zahájených bytů připadajících na 1 000 obyvatel a díky němu můžeme porovnávat úroveň bytové výstavby v jednotlivých regionech. V roce 2018 vykázal nejvyšší intenzitu zahájené výstavby Středočeský kraj (rovněž jako v roce 2017). Naopak na severu a západě Čech již dlouhodobě bytová výstavba zaostává za republikovým průměrem (v ČR připadlo na 1 000 obyvatel 3,1 zahájených bytů). Královéhradecký kraj s hodnotou 3,1 zahájených bytů na 1 000 obyvatel obsadil mezi kraji 7. příčku.

Kartogram: Zahájená bytová výstavba podle krajů v roce 2018

 

Dokončené byty

V Královéhradeckém kraji v roce 2018 bylo dokončeno 1 474 nových bytů, což znamenalo ve srovnání s rokem předchozím mírný nárůst (o 14,2 %). Nejvíce bytových jednotek bylo dokončeno v průběhu 4. čtvrtletí roku (648 bytů), což bylo více než 40 % ze všech bytových jednotek v daném roce. V loňském roce však počet dokončených bytů byl nejvyšší v 3. čtvrtletí.

V celé České republice byla v roce 2018 dokončena výstavba 33 868 bytových jednotek, což znamenalo ve srovnání s rokem předchozím nárůst o 5 239 bytů (relativně o 18,5 %). V mezikrajském srovnání nejvíce dokončených bytů bylo ve Středočeském kraji (21,4 %). Naopak nejméně dokončených bytů bylo v kraji Karlovarském (1,4 %).

Z pohledu srovnání s rokem předchozím došlo ve všech krajích s výjimkou Hl. města Prahy ke zvýšení počtu dokončených bytů. Pouze v Hl. městě Praze došlo k poklesu (o 9,5 %). Nejvyšší relativní nárůst počtu dokončených bytů zaznamenal kraj Liberecký (55,8 %). V Královéhradeckém kraji došlo k nárůstu o 21,3 % (což znamenalo 9. místo mezi kraji).

Tabulka: Dokončené byty podle druhu stavby a kraje v roce 2018

Nejvyšší počet bytových jednotek v roce 2018 z Královéhradeckého kraje bylo dokončeno v okrese Hradec Králové (43,8 %), naopak nejméně v okrese Jičín (7,7 %) a Náchod (11,4 %). Okres Náchod byl jediným okresem v Královéhradeckém kraji, kde meziročně počet dokončených bytů poklesl (o 25,0 %).

Tabulka: Dokončené byty podle druhu stavby a okresu v Královéhradeckém kraji v roce 2018

Intenzita bytové výstavby dokončených bytů částečně kopíruje intenzitu u zahájených bytů. V roce 2018 vykázalo nejvyšší intenzitu Hl. město Praha, Středočeský kraj a kraj Plzeňský. Na severu Čech byla intenzita výstavby dokončených bytů nejnižší (Karlovarský a Ústecký kraj). Královéhradecký kraj s hodnotou 2,7 bytu na 1 000 obyvatel obsadil mezi kraji 7. příčku, zaostal tak za republikovou úrovní dokončené výstavby o 0,5 bytu na 1 000 obyvatel.

Kartogram: Dokončená bytová výstavba podle krajů v roce 2018

 

Více informací naleznete v časových řadách.

Další údaje o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Stavebnictví, byty

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v roce 2018 - aktualita v pdf