Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

V roce 2017 byla v Královéhradeckém kraji zahájena výstavba 1 428 bytů a dokončeno bylo 1 215 bytů. Bytová výstava v kraji se tak vrací zhruba k počtům bytů na počátku tisíciletí.

Z dlouhodobého pohledu byl vývoj bytové výstavby v období let 1996–2017 značně kolísavý. Pokles zahájených bytů trval téměř nepřetržitě od roku 2008 a podařilo se ho zvrátit až v posledních dvou sledovaných letech. Nárůst dokončených bytů byl pomalejší a trvá od roku 2015.

Graf: Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v letech 1996 až 2017

Zahájené byty

V roce 2017 byla na území kraje zahájena výstavba 1 428 bytů, to představuje nárůst o 127 bytů, (9,8 %) proti stejnému období loňského roku.

Tabulka: Zahájené byty v Královéhradeckém kraji v roce 2017

Největší část z celkového počtu zahájených bytů byla v rodinných domech (866 bytů, tj. 60,6 %), jedna pětina v domech bytových (284 bytů).

Na meziročním nárůstu zahájených bytů se podílel především přírůstek bytů v rodinných domech (o více než čtvrtinu) a v bytových domech (o téměř polovinu). Naopak výrazně klesl počet bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým domům, který se dostal na čtvrtinovou hodnotu roku 2016. V domovech-penzionech a v domovech pro seniory nebyla v kraji v roce 2017 zahájena výstavba žádného bytu.

Graf: Zahájené byty v Královéhradeckém kraji podle čtvrtletí

Porovnáním počtu zahájených bytů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2012–2017 nelze vystopovat nějaký pravidelný vývoj. Největší počet zahájených bytů v prvním čtvrtletí byl v roce 2012 (458 zahájených bytů). V druhém a třetím čtvrtletí byl vykázán nejvyšší počet zahájených bytů v roce 2017 (400, resp. 445 zahájených bytů). Maximální počet zahájených bytů ve čtvrtém čtvrtletí byl v roce 2016 (330 bytů).

Z pěti okresů Královéhradeckého kraje byla zahájena výstavba největšího množství bytů v okrese Hradec Králové (37,6 %) a téměř pětina v okrese Rychnov nad Kněžnou (19,1 %). Meziročně vzrostl počet zahájených bytů nejvíc v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 108 bytů, o 66 %) a  naopak ve dvou okresech kraje (Náchod a Trutnov) došlo k jejich poklesu.

Graf: Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

V celé České republice byla zahájena výstavba 31,5 tisíce bytů, to bylo o 4,3 tis. bytů (o 15,8 %) více než v roce 2016. Ze čtrnácti krajů České republiky vzrostl meziročně počet zahájených bytů ve dvanácti z nich, absolutně i relativně nejvíc v kraji Olomouckém (o 1 027 bytů, o 74,1 %). V krajích Jihočeském a Ústeckém došlo naopak k meziročnímu poklesu.

 

Kartogram: Zahájená bytová výstavba podle krajů v roce 2017

Ukazatel intenzity bytové výstavby udává počet zahájených bytů připadajících na 1 000 obyvatel a díky němu můžeme porovnávat úroveň bytové výstavby v jednotlivých regionech. V roce 2017 vykázal nejvyšší intenzitu zahájené bytové výstavby Středočeský, Plzeňský a Olomoucký kraj, naopak na severu a západě Čech zaostávala za republikovým průměrem. Nejnižší intenzita zahájené bytové výstavby byla v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji.

Dokončené byty

Podle předběžných údajů bylo v roce 2017 dokončeno v kraji celkem 1 215 bytů, to bylo o jednu sedminu (o 151 bytů) více než v roce 2016. Více než polovina  dokončených bytů byla v rodinných domech (54,7 %), 15,1 % v bytových domech a 13 % ve stavebně upravených nebytových prostorách. V roce 2017 bylo v kraji dokončeno také 58 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory.

Proti roku 2016 přibylo nejvíc dokončených bytů v kraji ve stavebně upravených nebytových prostorách (118 bytů, téměř čtyřnásobný nárůst) a v domovech-penzionech a domovech pro seniory (50 bytů, více než sedminásobný nárůst).

Počet dokončených bytů vzrostl meziročně, s výjimkou okresu Hradec Králové, ve všech okresech kraje. Absolutně i relativně nejvíc jich přibylo v okrese Trutnov (60 bytů, o 37,5 %).

Více než třetina z celkového počtu bytů byla dokončena v okrese Hradec Králové (37,8 %), necelá pětina v okrese Náchod a Trutnov (18,4 %, resp. 18,1 %). Podíl zbývajících okresů byl ještě nižší, v okrese Rychnov nad Kněžnou činil jednu šestinu a v okrese Jičín necelou desetinu. 

Tabulka: Dokončené byty v Královéhradeckém kraji v roce 2017

Porovnáním počtu dokončených bytů v kraji podle jednotlivých čtvrtletí v letech 2012 až 2017 zjišťujeme nejvyšší počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí v roce 2014 (300 bytů), v 2. a 3. čtvrtletí v roce 2017 (276, resp. 391 dokončených bytů). Maxima ve 4. čtvrtletí bylo dosaženo v roce 2012 (528 dokončených bytů). 

Graf: Dokončené byty v Královéhradeckém kraji podle čtvrtletí

V celé České republice byla dokončena výstavba 28,6 tis. bytů, to bylo o 1,3 tis. bytů (o 4,6 %) více než v roce 2016. Ve čtyřech krajích (Hl. město Praha, Karlovarský, Liberecký a Pardubický) došlo k meziročnímu poklesu dokončených bytů, nejvíc v absolutním vyjádření v Hl.městě Praze (o 246 bytů), relativně v kraji Karlovarském (o čtvrtinu). Proti roku 2016 vzrostl nejvíc počet dokončených bytů v kraji Ústeckém (o 29,6 %), v Královéhradeckém kraji byl nárůst druhý nejvyšší z krajů (14,2 %).

Kartogram: Dokončená bytová výstavba podle krajů v roce 2017

Intenzita bytové výstavby dokončených bytů částečně kopíruje intenzitu u zahájených bytů. V roce 2017 vykázalo nejvyšší intenzitu Hl. město Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. Na severu Čech byla intenzita výstavby dokončených bytů nejnižší (Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj). V Královéhradeckém kraji byla šestá nejvyšší mezi kraji.

Více informací naleznete v časových řadách.

Další údaje o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Stavebnictví, byty.