Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

V prvním čtvrtletí byla v kraji zahájena výstavba 302 bytů a proti stejnému období loňského roku to představuje meziroční propad o téměř čtvrtinu. Dokončeno bylo celkem 476 bytů, podobný počet jako v 1. čtvrtletí 2021.

 

Zahájené byty

V Královéhradeckém kraji byla v prvních třech měsících roku 2022 zahájena výstavba 302 bytů, což byl pátý nejnižší čtvrtletní počet od roku 2006. Představuje to meziroční pokles o 23,2 %. Útlum mohl být ovlivněn koronavirovou pandemií.

V celé České republice byla v 1. čtvrtletí zahájena výstavba 10 832 bytů, to představuje meziroční nárůst o 28,3 %, tj. o 2 392 bytů. V Královéhradeckém kraji byl propad nejhlubší ze všech krajů (o 23,2 %,tj. o 91 bytů), meziroční pokles zaznamenaly ještě další tři moravské kraje – Kraj Vysočina o 7,1 %, Moravskoslezský o 5,9 % a Zlínský o 2,8 %. Naopak největší meziroční nárůst vykázaly Plzeňský a Karlovarský kraj, kde se počet zahájených bytů více než zdvojnásobil. 

Mezi zahájenými byty v kraji představovala nová výstavba 89,4 % a 11,6 % tvořila změna dokončených staveb. Většina ze zahájených bytů byla v nových rodinných domech (261 bytů, tj. 86,4 %), v nových bytových domech byla zahájena výstavba jen 8 bytů, tj. 2,6 %.

Z pěti okresů Královéhradeckého kraje došlo k meziročními nárůstu zahájených bytů ve třech z nich, nejvyšší byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, a to pětinový. Naopak ve dvou nejlidnatějších okresech (Hradec Králové a Trutnov) došlo k výraznému meziročnímu propadu zahájených bytů (o 50,3 %, resp. o 22,4 %). V okrese Hradec Králové se na poklesu podílel fakt, že proti 1. čtvrtletí 2021 (67 bytů) nebyl zahájen žádný byt v novém bytovém domě a pokles u bytů v nových rodinných domech byl téměř pětinový (17,8 %). V okrese Trutnov byla sice zahájena výstavba v nových bytových domech v počtu 8 bytů, ale meziročně to představuje pokles o 20 bytů, tj. o 71,4 %.

 

Ve všech okresech kraje převažovaly zahájené byty v nových rodinných domech. V nových bytových domech byla zahájena výstavba v jediném okrese v kraji, v Trutnově.

 

Dokončené byty

V průběhu 1. čtvrtletí 2022 bylo v Královéhradeckém kraji dokončeno 476 bytů, proti stejnému období loňského roku to bylo o tři byty více. Mezi čtrnácti kraji České republiky tak Královéhradecký kraj zaujal osmou příčku.

České republikce bylo dokončeno v 1. čtvrtletí celkem 9 101 bytů, meziroční nárůst činil 1,0 %, tj. 91 bytů. Přírůstek počtu dokončených bytů oproti stejnému období loňského roku zaznamenalo vedle Královéhradeckého kraje ještě dalších sedm krajů, nejvyšší byl v Jihočeském kraji (o 67,1 %). Naopak nejvýraznější meziroční pokles vykázal Pardubický kraj a propad byl téměř poloviční (o 48,2 %).

Z celkového počtu dokončených bytů v Královéhradeckém kraji jich 90,8 % připadlo na novou výstavbu a zbývajících 9,2 % na změnu dokončených staveb. Více než polovina z dokončených bytů v kraji byla v nových rodinných domech (54,0 %) a více než třetina v nových bytových domech (36,1 %).

Jen dva okresy v kraji zaznemanaly meziroční nárůst počtu dokončených bytů, v okresech Hradec Králové o 72,1 % a Náchod o 47,5 %. Naopak v okrese Rychnov nad Kněžnou byl propad dokončených bytů více než 70%. Pokles v tomto okrese byl jak u dokončených bytů v nových rodinných domech (o 44,4 %), tak u nových bytových domů. V okrese nebyl zkolaudován žádný byt v novém bytovém domě, oproti prvním třem měsícům roku 2021, kdy jich bylo dokončeno 55.

Na okres Hradec Králové připadla polovina z dokončených bytů v kraji. Podíly ostatních okresů se pohybovaly od 18,3 % v okrese Náchod po 7,6 % v okrese Jičín.

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Hradec Králové, kde bylo dokončeno více bytů v bytových domech a tvořily 54,8 % z celku.

 

Další informace o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Stavebnictví, byty

 

Kontakt:
Ing. Ivana Dušková
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Tel.: 495 762 316
E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

 

  • Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář v PDF
  • Zahájené byty v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
  • Zahájené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
  • Dokončené byty v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
  • Dokončené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2022