Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

Za první tři čtvrtletí letošního roku bylo zahájeno i dokončeno více bytů než ve stejném období loňského roku. Tempo růstu dokončených bytů (8,4 %) převyšovalo tempo u bytů zahájených (3,2 %). Více než polovina ze zahájených i dokončených bytů byla v rodinných domech. V okrese Jičín nebyl zahájen ani dokončen žádný byt v novém bytovém domě.

 

Zahájené byty

Podle předběžných výsledků za první tři čtvrtletí roku 2022 byla v Královéhradeckém kraji zahájena výstavba 1 275 bytů, proti stejnému období loňského roku to bylo o 39 bytů, t.j. o 3,2 % více. Polovina krajů zaznamenala meziroční nárůst, v Královéhradeckém kraji byl šestý nejvyšší.

V celé České republice byla za tři čtvrtiny roku 2022 zahájena výstavba 31 974 bytů, proti roku 2021 to představuje pokles o 1 570 bytů, tj. o 4,7 %. Nejvyšší meziroční nárůst v tomto období zaznamenal Olomoucký kraj, který byl více než 50%, vysoký nárůst více než třetinový byl v Ústeckém kraji a u dalších dvou krajů Moravskoslezského a Zlínského se pohyboval okolo 20 %. Naopak v některých krajích došlo k meziročnímu poklesu zahájených bytů, nejvýraznější byl v hl. městě Praze a Jihočeském kraji (o 35,4 %, resp. 30,9 %). Na celkovém počtu zahájených bytů se Královéhradecký kraj podílel 4,0 %, což byl třetí nejnižší podíl po kraji Karlovarském a Libereckém. Nejvíc bytů bylo zahájeno v největších krajích Středočeském, Jihomoravském a také v hl. městě Praze. 

Ze zahájených bytů v Královéhradeckém kraji představovala nová výstavba 86,7 % a zbylých 13,3 % tvořila změna již dokončených staveb. Téměř 60 % ze zahájených bytů v kraji bylo v nových rodinných domech (744 bytů) a více než čtvrtina v nových bytových domech (357 bytů).

Z pěti okresů Královéhradeckého kraje došlo k meziročnímu nárůstu zahájených bytů pouze v jednom z nich, v okrese Náchod a byl více než dvojnásobný. Na přírůstku zahájených bytů v tomto okrese se podílela především výstavba bytů v nových bytových domech.

Ostatní čtyři okresy zaznamenaly meziroční pokles, nejvýraznější snížení více než čtvrtinové bylo v okrese Hradec Králové, o necelou osminu v okrese Jičín a zhruba o desetinu shodně v okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Na meziročním propadu v okrese Hradec Králové se podílel více pokles zahájených bytů v bytových domech než v rodinných, v okrese Jičín nebyla v tomto období zahájena výstavba žádného bytu v novém bytovém domě. Pouze v okrese Náchod převažovaly počty zahájených bytů v bytových domech nad rodinnými.

 

Dokončené byty

V průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2022 bylo v Královéhradeckém kraji dokončeno 1 258 bytů, proti stejnému období loňského roku to bylo o 97 bytů více. Počtem dokončených bytů se kraj řadí na 8. příčku mezi čtrnácti kraji.

České republice bylo ke konci 3. čtvrtletí 2022 dokončeno celkem 26 927 bytů, meziroční nárůst činil 11,0 %, tj. 2 661 bytů. Ve většině krajů došlo k meziročnímu nárůstu, nejvýraznější byl v Karlovarském kraji, kde byl třetinový a v hl. městě Praze byl nárůst o čtvrtinu. Tempo růstu dokončených bytů v Královéhradeckém kraji (11,0 %) patřilo mezi průměrné, mezi kraji bylo osmé nejrychlejší. Tři kraje zaznamenaly meziroční pokles, a to Pardubický kraj o 12,3 %, Kraj Vysočina o 3,1 % a Plzeňský kraj o 1,9 %. Na republikovém počtu dokončených bytů se Královéhradecký kraj podílel 4,7 %, nejvíc jich bylo dokončeno ve Středočeském kraji, hl. městě Praze a v Jihomoravském kraji.

Z celkového počtu dokončených bytů v Královéhradeckém kraji jich 88,1 % připadlo na novu výstavbu a zbylých 11,9 % na změnu již dokončených staveb. Více než polovina z dokončených bytů v kraji byla v nových rodinných domech (55,8 %) a téměř třetina v nových bytových domech (32,0 %). 

S výjimkou okresu Jičín zaznamenaly ostatní okresy v kraji meziroční nárůst. Nejvýraznější byl v okrese Hradec Králové a Náchod (o 22,8 %, resp. 19,7 %). Důvodem poklesu počtu dokončených bytů v okrese Jičín byl fakt, že v okrese nebyl za tři čtvrtletí dokončen žádný byt v novém bytové domě, a pokles nastal i u nových bytů v rodinných domech. Za meziročním nárůstem dokončených bytů v ostatních čtyřech okresech kraje stojí navýšení dokončených bytů v nových bytových domech. Pouze okres Náchod zaznamenal meziroční přírůstek dokončených bytů i u rodinných domů. Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech okresech kraje.

 

Další informace o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Stavebnictví, byty

 

Kontakt:
Ing. Ivana Dušková
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Tel.: 495 762 316
E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

 

  • Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 - komentář v PDF
  • Zahájené byty v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Zahájené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Dokončené byty v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022