Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

4. 6. 2024

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji se v 1. čtvrtletí roku 2024 meziročně nominálně zvýšila o 6,8 % na 38 438 Kč, reálný nárůst po zohlednění vlivu inflace dosáhl 4,6 % (při 4,8% navýšení v celé ČR). Jde o první reálné meziroční čtvrtletní navýšení mezd od 3. čtvrtletí 2021. Mzda v kraji byla v 1. čtvrtletí 2024 třetí nejnižší mezi kraji republiky.

Podle předběžných údajů dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2024 hodnoty 38 438 Kč. Oproti 1. čtvrtletí 2023 se její nominální hodnota zvýšila o 6,8 % (tj. o 2 447 Kč). Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé měsíční mzdy u přepočtených osob v 1. čtvrtletí letošního roku zařadil na 12. místo, nižší mzdy pobírali pouze zaměstnanci v Karlovarském a Zlínském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (43 941 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2024 o 5,5 tis. Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (56 372 Kč) o 17,9 tis. Kč.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2024
tabulka

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2024
(pracovištní metoda)

graf

Meziroční nominální tempo růstu mezd v Pardubickém kraji (o 6,8 %) bylo ve srovnání s republikovým o 0,2 procentního bodu pomalejší a zároveň šesté nejnižší v mezikrajském srovnání. Tempo růstu mezd v krajích republiky se pohybovalo v rozpětí od 7,6 % v Plzeňském a Středočeském kraji po 6,2 % v Hl. městě Praze.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2024
(pracovištní metoda)
graf

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí roku 2024 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,1 %, reálně tak mzda v Pardubickém kraji vzrostla o 4,6 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); v celé ČR se průměrná mzda zvýšila reálně o 4,8 %. K reálnému růstu mezd došlo v 1. čtvrtletí 2024 ve všech krajích České republiky, nejvíce (o 5,4 %) se reálně mzda zvýšila v Plzeňském a Středočeském kraji, nejméně (nárůst o 4,0 %) v Praze.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) a její meziroční změny
podle čtvrtletí v Pardubickém kraji

graf

V 1. čtvrtletí roku 2024 dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji 180,3 tis. osob (4. nejnižší počet mezi kraji), což bylo ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 o 1,1 tis. osob méně. Meziroční snížení počtu zaměstnanců evidujeme celkem v deseti krajích republiky. Relativně nejvyšší úbytek zaznamenaly kraje Moravskoslezský a Olomoucký (-1,5 %, resp. -1,0 %). Relativně nejvíce meziročně vzrostl počet zaměstnanců v Praze (o 2,1 %), druhý nejvyšší přírůstek (o 0,5 %) vykázal Jihomoravský kraj.