Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2021

 

4. 6. 2021

(předběžné údaje)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2021 meziročně vzrostla o 729 Kč na 31 115 Kč a byla ve sledovaném období třetí nejnižší mezi kraji republiky. Mzdy v kraji meziročně rostly (o 2,4 %) ve srovnání s průměrem za celou republiku (+3,2 %) pomaleji. Reálně (po zohlednění inflace) se mzda v kraji zvýšila o 0,2 % (v celé ČR vzrostla o 1,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2021 meziročně poklesl o 2,0 tis. na 179,6 tis. osob (4. nejnižší počet mezi kraji). Snížení počtu zaměstnanců zaznamenaly ve sledovaném období všechny kraje republiky. Meziroční pokles o 1,1  % v Pardubickém kraji byl (spolu s Hl. městem Prahou) třetí nejnižší v mezikrajském srovnání po Středočeském (-0,2 %) a Jihomoravském kraji (-0,8 %). K nejvýraznějším úbytkům počtu zaměstnanců v relativním vyjádření došlo v krajích Karlovarském (-5,5 %), Moravskoslezském (-2,8 %) a Ústeckém (-2,0 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021

tabulka

Meziroční změna počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2021
(pracovištní metoda)

graf

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2021 meziročně o 729 Kč (tj. o 2,4 %) na 31 115 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. čtvrtletí 2021 zařadil na 12. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (35 285 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2021 o 4,2 tis. Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (44 432 Kč) o 13,3 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2021
(pracovištní metoda)

graf

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (o 2,4 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,8 procentního bodu pomalejší a zároveň páté nejnižší v mezikrajském srovnání. Tempo růstu mezd v krajích republiky se pohybovalo v rozpětí od 1,8 % v krajích Plzeňském a Karlovarském do 4,6 % v Kraji Vysočina.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2021
(pracovištní metoda)

graf

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí roku 2021 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,2 %, reálně tak mzda v Pardubickém kraji vzrostla o 0,2 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); v celé ČR se průměrná mzda zvýšila reálně o 1,0 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) v Pardubickém kraji
podle čtvrtletí

graf