Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

4. 6. 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 meziročně vzrostla o 1 891 Kč (druhý nejnižší přírůstek v mezikrajském srovnání) na 28 872 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji byla ve sledovaném období třetí nejnižší mezi kraji republiky. Mzdy v kraji rostly (+7,0 %) ve srovnání s průměrem za celou ČR (+7,4 %) pomaleji.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji 183,4 tis. osob. Meziročně vzrostl o 400 osob, tj. o 0,2 % (osmý nejvyšší nárůst mezi kraji při 0,8% republikovém tempu růstu zaměstnanosti). Nejvíce zaměstnanců ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 přibylo v Hl. městě Praze (22,7 tis. osob).

Meziroční růst počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2019 (pracovištní metoda)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019 meziročně o 7,0 % na 28 872 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. čtvrtletí 2019 zařadil na 12. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (32 466 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1.  čtvrtletí 2019 o 3,6 tis. Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (41 450 Kč) o 12,6 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2019 (pracovištní metoda)

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (7,0 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,4 procentního bodu pomalejší. V absolutním vyjádření je meziroční přírůstek (o 1 891 Kč) mezi všemi kraji republiky druhý nejnižší.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2019 (pracovištní metoda)

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2019 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,7 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 4,2 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 4,6 %.