Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

8. 3. 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 meziročně vzrostla o 2 065 Kč (7,8 %) na 28 687 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji byla ve sledovaném období třetí nejnižší mezi kraji republiky. Mzdy v kraji rostly ve srovnání s průměrem za celou ČR o něco pomaleji; v mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý nejnižší procentní nárůst mezd. Relativní přírůstek počtu zaměstnanců (o 1,5 %) byl mezi kraji třetí nejvyšší.

Ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období předchozího roku o 6,2 % na 30 901 Kč (šestá nejnižší hodnota mezi kraji).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji
v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 meziročně vzrostl o 2,7 tis. na 184,5 tis. osob. V relativním vyjádření se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 1,5 %, což představuje třetí nejvyšší nárůst mezi kraji ČR. Růst zaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích kromě kraje Karlovarského. Nejvíce zaměstnanců ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2017 přibylo v Hl. městě Praze (29,1 tis. osob).

Meziroční růst počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)  podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (pracovištní metoda)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v roce 2018 meziročně o 7,8 % na 28 687 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. až 4. čtvrtletí 2018 zařadil na 12. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (31 885 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 o 3 198 Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (40 011 Kč) o 11,3 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (pracovištní metoda)

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (7,8 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,3 procentního bodu pomalejší a zároveň čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. V absolutním vyjádření je meziroční přírůstek (o 2 065 Kč) mezi všemi kraji republiky nejnižší.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (pracovištní metoda)

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V roce 2018 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,1 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 5,6 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 5,9 %.

V samotném 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 30 901 Kč, což je o 1 817 Kč více než ve stejném období roku 2017. V mezikrajském srovnání se jedná o šestou nejnižší průměrnou mzdu.

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji ve 4. čtvrtletí 2018 (o 6,2 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,7 procentního bodu pomalejší a zároveň třetí nejnižší v mezikrajském srovnání.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018