Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 meziročně vzrostla o 1 898 Kč (o 7,7 %) na 26 584 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji byla ve sledovaném období pátá nejnižší mezi kraji republiky.

Ve srovnání s průměrem za celou ČR rostly mzdy v kraji v roce 2017 rychleji; v mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý nejvyšší procentní nárůst mezd.

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 meziročně vzrostl o 1,4 tis. na 180,7 tis. osob. V relativním vyjádření se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 0,8 % při republikovém tempu 1,7 %. Nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší v Hl. městě Praze (3,1 %). Procentní růst počtu zaměstnanců v Pardubickém kraji byl v mezikrajském srovnání pátý nejnižší.

Graf: Meziroční růst (pokles) počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017 - pracovištní metoda

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 meziročně o 7,7 % na 26 584 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. až 4. čtvrtletí 2017 dostal na desáté místo, nižší mzdy měli zaměstnanci v Jihočeském, Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (29 504 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 o 2 920 Kč, za Hlavním městem Prahou (37 288 Kč) o 10,7 tis. Kč.

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby)  podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017 - pracovištní metoda

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (7,7 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,7 procentního bodu rychlejší a zároveň čtvrté nejvyšší v mezikrajském srovnání. V absolutním vyjádření vzrostly mzdy v Pardubickém kraji o 1 898 Kč.

Graf: Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017 -  pracovištní metoda

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. až 4. čtvrtletí 2017 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 5,1 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 4,4 %.

Kartogram: Průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

V samotném 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 29 029 Kč, což je o 2 332 Kč (8,7 %) více než ve stejném období roku 2016. Procentní nárůst mezd byl v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2017

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2017