Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 meziročně vzrostla o 4,3 %, v samotném 4. čtvrtletí o 5,0 %.

V kraji rostla mzda rychleji než v průměru za celou ČR, ve 4. čtvrtletí 2016 se jednalo dokonce o druhý nejvyšší procentní nárůst mezd v mezikrajském srovnání spolu s Krajem Vysočina.

Průměrná mzda zaměstnanců Pardubického kraje v roce 2016 byla čtvrtá nejnižší mezi kraji České republiky a činila 24 707 Kč. V samotném 4. čtvrtletí 2016 byla šestá nejnižší a dosáhla 26 742 Kč.

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 meziročně vzrostl o 2,9 tis. na 179,0 tis. osob. V relativním vyjádření se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 1,7 % při republikovém tempu 1,8 %. Nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší v Hl. městě Praze (3,5 %) a nejnižší v Karlovarském kraji (0,2 %). Pardubický kraj se přírůstkem počtu zaměstnanců o 1,7 % zařadil na třetí místo mezi kraji ČR.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 meziročně o 4,3 % na 24 707 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v roce 2016 dostal na jedenácté místo, nižší mzdy měli zaměstnanci v Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (27 589 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 o 2 882 Kč, za Hlavním městem Prahou (35 187 Kč) o 10 480 Kč.

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (4,3 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,1 procentního bodu rychlejší. V absolutním vyjádření je meziroční přírůstek (o 1 016 Kč) po Moravskoslezském a Olomouckém kraji třetí nejnižší.

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. až 4. čtvrtletí 2016 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,7 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 3,6 % a průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 3,5 %.


 

V samotném 4. čtvrtletí 2016 činila průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 26 742 Kč (šestá nejnižší průměrná mzda mezi kraji ČR). Ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2015 vzrostla mzda v kraji o 5 % (absolutně o 1 269 Kč). Mzda rostla v posledním čtvrtletí roku 2016 ve všech krajích. Procentním tempem růstu Pardubický kraj obsadil spolu s Krajem Vysočina druhé místo za Ústeckým krajem; v absolutním vyjádření byl meziroční přírůstek pátý nejvyšší. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,4 %, reálně tak mzda v kraji vzrostla o 3,6 % (v ČR o 2,8 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2016