Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 meziročně vzrostla o 1 745 Kč (o 7,3 %) na 25 751 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji byla ve sledovaném období pátá nejnižší mezi kraji republiky.

Ve srovnání s průměrem za celou ČR rostly mzdy v kraji rychleji; v mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý nejvyšší (spolu s Ústeckým krajem) procentní nárůst mezd.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Tabulka Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 meziročně vzrostl o 1,1 tis. na 179,8 tis. osob. V relativním vyjádření se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 0,6 % při republikovém tempu 1,8 %. Nárůst zaměstnanosti byl s výjimkou Plzeňského kraje zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší v Hl. městě Praze (3,6 %). Procentní růst počtu zaměstnanců v Pardubickém kraji byl (spolu s krajem Moravskoslezským) po Plzeňském a Karlovarském kraji třetí nejnižší.

Graf Meziroční růst (pokles) počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017 - pracovištní metoda

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 meziročně o 7,3 % na 25 751 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. až 3. čtvrtletí 2017 dostal na desáté místo, nižší mzdy měli zaměstnanci v Jihočeském, Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (28 761 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 o 3 010 Kč, za Hlavním městem Prahou (36 540 Kč) o 10,8 tis. Kč.

Graf Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017 - pracovištní metoda

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (7,3 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,7 procentního bodu rychlejší a zároveň čtvrté nejvyšší v mezikrajském srovnání (spolu s krajem Ústeckým). V absolutním vyjádření vzrostly mzdy v Pardubickém kraji o 1 745 Kč.

Graf Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017 - pracovištní metoda

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. až 3. čtvrtletí 2017 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,4 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 4,8 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 4,1 %.

V samotném 3. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 26 321 Kč, což je o 1 883 Kč (7,7 %) více než ve stejném období roku 2016.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017

Tabulka Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017