Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2018 meziročně vzrostla o 2 207 Kč (8,7 %) na 27 695 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců Pardubického kraje byla ve sledovaném období čtvrtá nejnižší mezi kraji republiky. Ve srovnání s průměrem za celou ČR rostly mzdy v kraji v 1. pololetí přibližně stejně rychle. V samotném 2. čtvrtletí se tempo růstu mezd v kraji zpomalilo na 8,3 % (čtvrtá nejnižší hodnota mezi kraji) a průměrná mzda (28 373 Kč) byla na mezikrajském žebříčku třetí nejnižší.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2018 meziročně vzrostl o 3,7 tis. na 184,0 tis. osob. V relativním vyjádření se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 2,1 % při stejném republikovém tempu. Nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvíce zaměstnanců ve srovnání s 1. pololetím loňského roku přibylo v Hl. městě Praze (35,6 tis. osob). Pardubický kraj přírůstkem počtu zaměstnanců o 2,1 % zaujímá (spolu se Středočeským krajem) třetí místo mezi kraji ČR.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2018 meziročně o 8,7 % na 27 695 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. pololetí 2018 zařadil na 11. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci v Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (31 062 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2018 o 3 367 Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (39 309 Kč) o 11,6 tis. Kč.

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (8,7 %) bylo v porovnání s republikovým tempem pouze o 0,1 procentního bodu rychlejší a zároveň (spolu s Jihomoravským krajem) páté nejnižší v mezikrajském srovnání. V absolutním vyjádření je meziroční přírůstek (o 2 207 Kč) mezi všemi kraji republiky čtvrtý nejnižší.

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. pololetí 2018 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,1 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 6,5 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 6,4 %.

V samotném 2. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 28 373 Kč, což je o 2 163 Kč více než ve stejném období roku 2017. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejnižší průměrnou mzdu (nižší mzdy pobírali pouze zaměstnanci v Karlovarském a Zlínském kraji).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2018

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji ve 2. čtvrtletí 2018 (o 8,3 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,3 procentního bodu pomalejší a zároveň (spolu s Karlovarským krajem) čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání.